Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
385 519 € 521 269 € 437 779 € 500 420 € 388 002 € 270 911 € 238 991 € 196 253 € 179 613 € 201 772 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
343 118€ 469 056€ 379 471€ 403 702€ 313 914€ 242 254€ 210 567€ 174 036€ 167 029€ 185 818€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
42 357€ 52 199€ 57 989€ 96 040€ 72 316€ 26 129€ 27 848€ 22 217€ 12 584€ 15 954€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
44€ 14€ 319€ 678€ 1 772€ 2 528€ 576€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
428 531 € 516 833 € 427 372 € 483 977 € 355 735 € 269 688 € 229 620 € 190 274 € 194 004 € 203 652 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
295 816€ 388 381€ 344 569€ 398 523€ 279 367€ 186 764€ 170 489€ 139 037€ 144 618€ 150 034€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
20 374€ 23 225€ 14 783€ 15 864€ 13 870€ 12 752€ 12 113€ 17 809€ 12 595€ 16 610€
11
C.
Služby
31 875€ 40 092€ 13 411€ 26 072€ 23 322€ 27 120€ 13 100€ 6 281€ 5 538€ 15 849€
12
D.
Osobné náklady
77 875€ 58 548€ 50 083€ 38 806€ 34 983€ 40 177€ 32 364€ 25 365€ 29 922€ 18 168€
13
E.
Dane a poplatky
1 270€ 1 110€ 835€ 669€ 851€ 918€ 648€ 830€ 626€ 659€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 523€ 2 501€ 2 377€ 1 769€ 973€ 0€ 2 102€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 321€ 954€ 1 190€ 1 666€ 1 573€ 984€ 906€ 952€ 705€ 230€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-43 012 € 4 436 € 10 407 € 16 443 € 32 267 € 1 223 € 9 371 € 5 979 € -14 391 € -1 880 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
37 410 € 69 557 € 64 697 € 59 283 € 69 671 € 41 747 € 42 713 € 33 126 € 16 862 € 19 279 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
116 € 6 € 28 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
116€ 6€ 28€ 2€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 004 € 4 857 € 518 € 2 275 € 290 € 157 € 158 € 173 € 176 € 240 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
14€
32
N.
Kurzové straty
2 231€ 3 491€ 198€ 1 854€ 34€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
773€ 1 366€ 320€ 421€ 290€ 157€ 144€ 173€ 176€ 206€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 004 € -4 857 € -518 € -2 275 € -174 € -157 € -158 € -167 € -148 € -238 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-46 016 € -421 € 9 889 € 14 168 € 32 093 € 1 066 € 9 213 € 5 812 € -14 539 € -2 118 €
36
P.
Daň z príjmov
965€ 3 218€ 3 856€ 6 789€ 960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-46 016 € -1 386 € 6 671 € 10 312 € 25 304 € 106 € 8 253 € 4 852 € -15 499 € -2 118 €