Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
-172 420€ 86 390 844€ 116 827 005€ 105 853 320€ 92 440 659€ 92 811 907€ 85 172 112€ 66 073 399€ 61 817 167€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
159 218 € 87 557 981 € 127 185 632 € 106 289 903 € 92 744 047 € 92 981 865 € 86 212 674 € 66 257 776 € 62 138 827 € 32 597 895 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
-168 404€ 85 135 264€ 116 023 024€ 104 969 318€ 91 816 203€ 92 374 276€ 84 771 550€ 65 173 361€ 60 868 406€ 32 298 535€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
-4 016€ 1 255 580€ 803 981€ 884 002€ 624 456€ 437 631€ 400 562€ 900 038€ 948 761€ 211 286€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 000€ 3 292€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
331 638€ 1 161 137€ 10 358 627€ 436 583€ 303 388€ 169 958€ 1 040 562€ 184 377€ 318 368€ 88 074€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
353 036 € 99 117 779 € 108 352 235 € 103 774 293 € 101 130 503 € 98 039 170 € 85 471 567 € 65 479 687 € 61 761 197 € 35 764 453 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
-23 164€ 90 205 416€ 87 477 078€ 92 711 710€ 90 105 201€ 88 685 865€ 74 648 631€ 57 224 294€ 54 666 578€ 29 065 672€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
10 056€ 20 797€ 30 792€ 32 931€ 76 605€ 107 817€ 153 630€ 127 482€ 85 508€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
303 091€ 8 061 013€ 8 662 112€ 7 928 112€ 7 613 916€ 6 225 223€ 6 010 816€ 5 626 390€ 5 081 489€ 2 851 706€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
272 925 € 254 985 € 226 359 € 223 994 € 221 366 € 236 228 € 191 716 € 206 732 € 141 297 €
16
E.1.
Mzdové náklady
173 606€ 182 028€ 161 666€ 160 038€ 156 439€ 154 777€ 135 980€ 146 325€ 99 504€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
66 494€ 63 235€ 56 322€ 55 144€ 56 067€ 53 992€ 47 327€ 51 657€ 35 021€
19
E.4.
Sociálne náklady
32 825€ 9 722€ 8 371€ 8 812€ 8 860€ 27 459€ 8 409€ 8 750€ 6 772€
20
F.
Dane a poplatky
5 827€ 3 926€ 1 050 968€ 65 291€ 115 978€ 10 611€ 44 275€ 78 780€ 38 940€ 33 719€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 214 286€ 607 143€ 2 191 377€ 2 199 341€ 2 201 722€ 2 199 832€ 1 582 079€ 1 582 385€ 1 582 369€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 214 286€ 607 143€ 2 191 377€ 2 199 341€ 2 201 722€ 2 199 832€ 1 582 079€ 1 582 385€ 1 582 369€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 362€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-799 707€ -1 419 951€ -301 096€ 205 737€ 182 817€ 8 848€ 768 918€ -574 907€ -745 623€ 1 962 247€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
866 989€ 770 108€ 10 580 248€ 414 915€ 656 325€ 608 930€ 1 455 050€ 1 197 705€ 801 852€ 41 935€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-193 818 € -11 559 798 € 18 833 397 € 2 515 610 € -8 386 456 € -5 057 305 € 741 107 € 778 089 € 377 630 € -3 166 558 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-452 347 € -11 885 641 € 20 667 018 € 5 182 706 € -5 311 389 € -2 175 786 € 4 404 848 € 3 069 085 € 1 941 618 € 506 935 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
79 468 € 10 552 422 € 365 368 € 28 129 € 28 377 € 3 € 1 258 € 37 892 € 108 127 € 51 316 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
79 233 € 116 849 € 256 214 € 18 678 € 686 € 26 818 € 27 980 € 12 974 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
79 233€ 116 849€ 256 214€ 18 678€ 686€ 26 818€ 24 613€ 9 777€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 3 367€ 3 197€
42
XII.
Kurzové zisky
235€ 121 194€ 95 625€ 9 451€ 28 377€ 3€ 572€ 11 074€ 80 147€ 36 391€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
10 314 379€ 13 529€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 951€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
18 965 € 655 303 € 4 885 297 € 648 375 € 652 982 € 835 165 € 545 483 € 538 425 € 454 896 € 221 076 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
43 108 € 27 801 € 43 745 € 122 847 € 179 566 € 76 316 € 82 272 € 17 961 € 33 029 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
41 650€ 27 392€ 43 733€ 122 621€ 179 091€ 75 921€ 82 272€ 17 961€ 33 029€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 458€ 409€ 12€ 226€ 475€ 395€
52
O.
Kurzové straty
11 650€ 83 381€ 66 159€ 34 774€ 16 657€ 186 158€ 6 384€ 53 625€ 91 463€ 69 820€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
4 170 274€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 315€ 528 814€ 621 063€ 569 856€ 513 478€ 469 441€ 462 783€ 402 528€ 345 472€ 118 227€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
60 503 € 9 897 119 € -4 519 929 € -620 246 € -624 605 € -835 162 € -544 225 € -500 533 € -346 769 € -169 760 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-133 315 € -1 662 679 € 14 313 468 € 1 895 364 € -9 011 061 € -5 892 467 € 196 882 € 277 556 € 30 861 € -3 336 318 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 537 461 € 3 160 108 € -1 439 589 € 578 229 € -1 154 501 € 365 250 € -421 688 € 2 920 € 18 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 148 209€ 2 880€ 353 845€ 120 336€ 2 920€ 18€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 537 461€ 1 011 899€ -1 439 589€ 578 229€ -1 157 381€ 11 405€ -542 024€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-133 315 € -3 200 140 € 11 153 360 € 3 334 953 € -9 589 290 € -4 737 966 € -168 368 € 699 244 € 27 941 € -3 336 336 €