Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TAM Properties, a.s. v likvidácii

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
-94€ 64 736€ 1 113 881€ 1 156 272€ 1 147 636€ 1 088 890€ 1 115 561€ 1 148 314€ 1 152 711€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
-94 € 6 866 770 € 1 119 358 € 1 156 799 € 1 147 916 € 1 099 057 € 1 136 594 € 1 154 624 € 1 156 513 € 1 146 217 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
-94€ 64 736€ 1 113 881€ 1 156 272€ 1 147 636€ 1 088 890€ 1 115 561€ 1 148 314€ 1 152 711€ 1 136 635€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 800 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 034€ 5 477€ 527€ 280€ 10 167€ 21 033€ 6 310€ 3 802€ 9 582€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
-9 997 € 5 797 946 € 1 302 126 € 1 321 899 € 1 262 480 € 1 333 862 € 1 422 484 € 986 606 € 901 114 € 954 430 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
12 267€ 162 713€ 198 961€ 217 369€ 183 732€ 207 194€ 202 895€ 259 044€ 220 311€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
16 629€ 129 888€ 447 089€ 420 238€ 404 240€ 419 747€ 537 643€ 401 023€ 391 611€ 438 976€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 846 € 2 846 € 2 846 € 1 186 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
2 160€ 2 160€ 2 160€ 900€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
686€ 686€ 686€ 286€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
29 419€ 29 438€ 21 325€ 21 932€ 22 053€ 21 275€ 22 825€ 21 477€ 21 262€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
55 360€ 664 058€ 650 871€ 643 678€ 648 316€ 650 655€ 340 617€ 240 360€ 217 185€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
55 360€ 664 058€ 650 871€ 643 678€ 648 316€ 650 655€ 647 358€ 644 234€ 641 644€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-306 741€ -403 874€ -424 459€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 525 340€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-29 607€ 5 510€ -10 999€ 22 090€ -31 814€ 53 011€ -5 423€ 11 414€ -32 722€ 47 410€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
135€ 37 316€ 6 981€ 7 228€ 7 075€ 7 003€ 11 140€ 7 832€ 21 344€ 9 286€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
9 903 € 1 068 824 € -182 768 € -165 100 € -114 564 € -234 805 € -285 890 € 168 018 € 255 399 € 191 787 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-16 723 € -77 419 € 504 079 € 537 073 € 526 027 € 485 411 € 370 724 € 544 396 € 502 056 € 477 348 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
270 € 401 € 353 € 182 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
270 € 401 € 353 € 182 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
270€ 401€ 353€ 182€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
977 € 172 866 € 278 483 € 243 835 € 243 799 € 356 054 € 395 033 € 393 997 € 393 991 € 393 969 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
795 € 59 385 € 277 938 € 243 333 € 243 333 € 355 567 € 394 467 € 393 389 € 393 389 € 393 389 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
243 333€ 355 567€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
795€ 59 385€ 277 938€ 243 333€ 394 467€ 393 389€ 393 389€ 393 389€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
182€ 113 481€ 545€ 502€ 466€ 487€ 566€ 608€ 602€ 580€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-977 € -172 866 € -278 483 € -243 835 € -243 799 € -356 054 € -394 763 € -393 596 € -393 638 € -393 787 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
8 926 € 895 958 € -461 251 € -408 935 € -358 363 € -590 859 € -680 653 € -225 578 € -138 239 € -202 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 2 931 € 2 956 € 2 947 € 35 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 931€ 2 956€ 2 947€ 35€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 926 € 895 958 € -461 251 € -411 815 € -358 363 € -593 739 € -683 584 € -228 534 € -141 186 € -202 035 €