Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
117 961 € 246 273 € 13 565 € 15 029 € 38 901 € 85 427 € 23 812 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
117 961 € 246 273 € 13 565 € 15 029 € 38 901 € 85 427 € 23 812 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
6 666 € 16 187 € 9 051 € 6 350 € 4 984 € 4 843 € 3 706 €
036
B.I.5
Tovar
3 706€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
0 € 177 216 € 6 795 € 1 140 € 17 235 € 10 205 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
177 216€ 828€ 1 140€ 17 235€ 10 115€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 5 967€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
90€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
111 295 € 52 870 € 4 514 € 1 884 € 32 777 € 63 349 € 9 901 €
056
B.IV.1
Peniaze
111 295€ 52 870€ 4 514€ 1 884€ 32 777€ 63 349€ 1 369€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 532€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
117 961 € 246 273 € 13 565 € 15 029 € 38 901 € 85 427 € 23 812 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
80 791 € 57 458 € -12 400 € -17 457 € 31 866 € 28 960 € 7 784 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
0 € -19 704 € -24 761 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
73 487 € 69 858 € 5 057 € -24 761 € 24 562 € 21 656 € 480 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
37 170 € 188 815 € 25 965 € 32 486 € 7 035 € 56 467 € 16 028 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 € 275 € 584 € 4 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
37 170 € 188 815 € 25 965 € 32 485 € 6 760 € 55 883 € 16 024 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
27 869€ 141 206€ 119€ 3 668€ 146€ 32 885€ 6 842€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
18€ 24 561€ 24 561€ 27 674€ 1 238€ 2 011€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
357€ 532€ 1 089€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
418€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
9 283€ 23 048€ 1 285€ 786€ 4 844€ 19 898€ 7 540€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 224€