Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
2 028 232€ 2 482 984€ 1 946 386€ 2 057 110€ 2 418 965€ 2 688 842€ 2 962 436€ 2 856 366€ 1 956 910€ 2 889 984€ 2 766 222€ 2 368 185€ 2 877 623€ 2 929 637€ 2 389 127€
02
501
Spotreba materiálu
1 490 211€ 1 894 938€ 1 311 325€ 1 666 473€ 1 999 973€ 2 312 399€ 2 617 105€ 2 508 327€ 1 586 122€ 2 524 090€ 2 409 139€ 1 937 907€ 2 577 216€ 2 598 632€ 2 108 028€
03
502
Spotreba energie
538 020€ 588 045€ 635 061€ 390 638€ 418 992€ 376 443€ 345 331€ 348 039€ 370 788€ 365 893€ 357 083€ 430 278€ 300 407€ 331 005€ 281 098€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
3 086 900€ 3 509 828€ 2 605 848€ 1 982 245€ 2 726 182€ 5 371 568€ 3 736 731€ 2 482 682€ 2 028 672€ 4 196 234€ 2 339 041€ 1 937 224€ 1 512 747€ 2 017 024€ 4 419 750€
07
511
Opravy a udržiavanie
140 889€ 581 920€ 1 276 864€ 1 077 958€ 2 160 528€ 4 728 943€ 2 894 553€ 1 696 232€ 1 512 546€ 3 757 005€ 2 117 140€ 1 652 223€ 1 291 722€ 1 804 492€ 4 174 066€
08
512
Cestovné
3 408€ 1 485€ 2 086€ 3 361€ 1 687€ 2 912€ 2 425€ 2 352€ 2 117€ 2 293€ 3 256€ 6 360€ 899€ 2 165€ 2 679€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 901€ 3 271€ 2 514€ 4 158€ 2 356€ 4 449€ 4 282€ 1 024€ 1 104€ 1 197€ 979€ 1 291€ 895€ 1 092€ 1 480€
10
518
Ostatné služby
2 937 702€ 2 923 153€ 1 324 384€ 896 768€ 561 611€ 635 263€ 835 471€ 783 073€ 512 905€ 435 739€ 217 667€ 277 350€ 219 230€ 209 275€ 241 525€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
7 918 569€ 7 488 495€ 7 053 141€ 6 806 674€ 5 666 649€ 5 091 969€ 4 279 526€ 3 719 102€ 3 587 590€ 3 528 215€ 3 360 946€ 3 370 241€ 3 271 583€ 3 335 513€ 3 116 622€
12
521
Mzdové náklady
5 594 590€ 5 251 706€ 4 886 537€ 4 771 479€ 3 974 878€ 3 598 726€ 3 004 269€ 2 566 880€ 2 510 573€ 2 465 476€ 2 392 150€ 2 398 945€ 2 328 485€ 2 336 475€ 2 184 579€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 928 635€ 1 813 275€ 1 692 801€ 1 629 593€ 1 358 834€ 1 227 676€ 1 027 516€ 887 573€ 858 598€ 849 962€ 770 027€ 764 493€ 738 320€ 782 397€ 732 566€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
65 041€ 58 916€ 63 035€ 62 299€ 53 159€ 46 270€ 36 341€ 31 265€ 31 044€ 32 107€ 30 414€ 30 171€ 31 756€ 35 268€ 31 782€
15
527
Zákonné sociálne náklady
330 303€ 364 598€ 410 768€ 343 303€ 279 778€ 219 298€ 211 400€ 233 384€ 187 376€ 180 670€ 168 356€ 176 631€ 173 022€ 181 374€ 167 695€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
48 191€ 52 409€ 46 511€ 35 242€ 34 436€ 41 146€ 35 275€ 37 321€ 32 981€ 39 646€ 26 022€ 27 570€ 34 891€ 25 851€ 15 370€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
35 328€ 34 862€ 35 828€ 24 920€ 26 134€ 26 695€ 26 908€ 26 792€ 26 796€ 132€ 21 064€ 18 313€ 7 036€ 8 247€ 6 744€
20
538
Ostatné dane a poplatky
12 863€ 17 546€ 10 683€ 10 321€ 8 302€ 14 451€ 8 367€ 10 529€ 6 185€ 39 514€ 4 959€ 9 256€ 27 855€ 17 603€ 8 626€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
89 705€ 32 299€ 6 514€ 100€ 480€ 16 614€ 120€ 35€ 23 156€ 3 153€ 18€ 55 113€ 58€ 5 902€ 29€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 29€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
320€ 1 110€ 100€ 480€ 16 440€ 120€ 35€ 22 687€ 3 153€ 18€ 55 113€ 58€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
5 449€ 0€ 0€ 0€ 5 902€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
89 385€ 21 856€ 469€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
3 850€ 6 514€ 174€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 677 872€ 2 167 163€ 1 902 040€ 2 122 533€ 2 296 692€ 1 625 007€ 1 478 505€ 1 249 537€ 1 104 384€ 1 206 359€ 1 215 602€ 1 284 910€ 826 726€ 1 143 465€ 1 160 511€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 545 940€ 2 094 516€ 1 777 929€ 2 122 533€ 2 296 692€ 1 625 007€ 1 478 505€ 1 249 537€ 1 104 384€ 1 132 388€ 1 124 583€ 1 201 050€ 726 754€ 977 182€ 1 067 586€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
131 931€ 72 647€ 124 112€ 73 971€ 91 019€ 83 859€ 99 972€ 166 283€ 92 925€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 99 972€ 166 283€ 92 925€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
131 931€ 72 647€ 124 112€ 73 971€ 91 019€ 83 859€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
364€ 48€ 40€ 37€ 26€ 39€ 41€ 18€ 5 142€ 0€ 0€ 159€ 553€ 105€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 27€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
364€ 48€ 40€ 37€ 26€ 39€ 41€ 18€ 5 142€ 0€ 0€ 159€ 526€ 105€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
2 313 730€ 2 280 503€ 1 720 570€ 1 747 751€ 1 676 114€ 1 600 695€ 1 537 686€ 1 585 453€ 1 803 608€ 3 497 661€ 2 246 441€ 2 058 423€ 1 470 067€ 1 306 760€ 1 146 621€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 894 163€ 2 045 536€ 1 447 467€ 1 508 510€ 1 598 887€ 1 476 723€ 1 419 061€ 1 584 515€ 1 799 124€ 3 408 773€ 2 242 560€ 2 054 707€ 1 156 064€ 1 305 953€ 1 134 806€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
419 566€ 234 966€ 273 102€ 239 241€ 77 227€ 123 972€ 118 625€ 938€ 4 483€ 88 888€ 3 881€ 3 716€ 314 002€ 807€ 11 815€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
18 163 562€ 18 013 729€ 15 281 048€ 14 751 692€ 14 819 543€ 16 435 880€ 14 030 320€ 11 930 513€ 10 542 443€ 15 361 251€ 11 954 294€ 11 101 665€ 9 993 855€ 10 764 706€ 12 248 135€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
2 035 777€ 2 243 429€ 1 703 625€ 1 721 213€ 1 661 140€ 1 580 746€ 1 509 669€ 1 581 891€ 1 793 270€ 3 251 300€ 2 395 405€ 2 018 976€ 1 458 575€ 1 295 191€ 1 108 441€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 035 777€ 2 243 429€ 1 703 625€ 1 721 213€ 1 661 140€ 1 580 746€ 1 509 669€ 1 581 891€ 1 793 270€ 3 251 300€ 2 395 405€ 2 018 976€ 1 458 575€ 1 295 191€ 1 108 441€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
137 831€ 116 220€ 0€ 0€ 0€ 189 003€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
137 831€ 116 220€ 0€ 0€ 0€ 189 003€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
208 800€ 137 819€ 13 340€ 10 065€ 14 877€ 20 971€ 27 484€ 3 323€ 10 414€ 19 599€ 76 296€ 26 749€ 10 318€ 13 620€ 18 192€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
950€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
227€ 554€ 11 617€ 462€ 143€ 265€ 185€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
7€ 780€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
208 800€ 137 592€ 13 340€ 10 065€ 14 877€ 20 971€ 27 477€ 3 323€ 9 634€ 19 045€ 63 729€ 26 287€ 10 175€ 13 355€ 18 007€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
28 038€ 77 133€ 73 971€ 91 019€ 83 859€ 99 924€ 86 313€ 92 838€ 81 085€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
28 038€ 77 133€ 73 971€ 91 019€ 83 859€ 99 924€ 86 313€ 92 838€ 81 085€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
73 971€ 91 019€ 83 859€ 99 924€ 86 313€ 92 838€ 81 085€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
28 038€ 77 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
20€ 575€ 657€ 2 029€ 1 558€ 4 753€ 7 527€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
20€ 575€ 657€ 2 029€ 1 558€ 4 753€ 7 527€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
166€ 694€ 354€ 239€ 267€ 0€ 0€ 132€ 0€ 12 599€
110
672
Náhrady škôd
166€ 694€ 354€ 239€ 267€ 0€ 0€ 132€ 0€ 12 599€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
16 362 927€ 14 958 581€ 13 338 202€ 13 388 732€ 13 212 068€ 14 433 829€ 12 780 265€ 10 929 699€ 9 159 750€ 11 540 274€ 9 237 602€ 9 574 833€ 7 841 399€ 9 244 188€ 10 517 099€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
13 822 520€ 12 844 090€ 11 560 273€ 11 266 199€ 10 915 376€ 12 808 822€ 11 301 760€ 9 672 792€ 8 055 365€ 9 493 641€ 8 113 018€ 8 373 783€ 7 079 266€ 8 267 005€ 9 449 513€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 508 421€ 2 085 799€ 1 749 236€ 2 093 841€ 2 268 000€ 1 596 315€ 885 475€ 655 827€ 535 620€ 563 510€ 555 592€ 631 945€ 724 697€ 977 182€ 1 067 586€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 293€ 914 245€ 0€ 0€ 35 379€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
28 692€ 28 692€ 28 692€ 28 692€ 28 692€ 28 692€ 593 030€ 599 280€ 568 764€ 568 878€ 568 992€ 569 105€ 2 057€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
18 773 374€ 17 533 181€ 15 055 166€ 15 120 177€ 14 888 779€ 16 035 547€ 14 317 771€ 12 515 151€ 11 037 425€ 14 903 034€ 11 793 819€ 11 722 511€ 9 398 294€ 10 839 594€ 11 744 943€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
609 812€ -480 547€ -225 882€ 368 484€ 69 236€ -400 334€ 287 451€ 584 638€ 494 983€ -458 217€ -160 475€ 620 846€ -595 561€ 74 888€ -503 192€
136
591
Splatná daň z príjmov
4€ 93€ 124€ 386€ 296€ 903€ 1 429€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
609 812€ -480 547€ -225 882€ 368 484€ 69 236€ -400 334€ 287 451€ 584 638€ 494 979€ -458 310€ -160 600€ 620 460€ -595 856€ 73 985€ -504 621€