Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
25 249€ 10 601€ 7 854€ 7 443€ 9 246€ 5 523€ 5 869€ 5 791€ 3 892€ 6 627€ 2 431€
02
502
Spotreba energie
10 421€ 6 794€ 6 434€ 5 950€ 4 566€ 5 331€ 3 632€ 3 649€ 3 566€ 4 045€ 4 666€
04
511
Opravy a udržiavanie
660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120€
05
512
Cestovné
10 823€ 3 873€ 3 257€ 22 305€ 20 074€ 10 308€ 6 441€ 8 295€ 7 215€ 6 812€ 4 966€
06
513
Náklady na reprezentáciu
351€ 297€ 488€ 4 410€ 1 608€ 924€ 2 115€ 2 278€ 1 207€ 1 387€ 870€
07
518
Ostatné služby
184 607€ 128 890€ 173 725€ 197 398€ 114 046€ 92 368€ 91 362€ 96 058€ 87 819€ 87 070€ 80 022€
08
521
Mzdové náklady
570 718€ 510 403€ 458 374€ 449 553€ 366 045€ 296 582€ 284 206€ 273 562€ 251 658€ 240 038€ 247 808€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
192 449€ 169 309€ 152 885€ 147 243€ 120 304€ 97 096€ 92 852€ 87 968€ 81 835€ 77 757€ 57 698€
11
527
Zákonné sociálne náklady
13 973€ 9 460€ 10 846€ 8 464€ 6 529€ 5 546€ 6 122€ 4 469€ 3 633€ 3 601€ 3 211€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 508€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
223€ 239€ 5 624€ 223€ 1 264€ 56€ 60€ 56€ 56€ 70€ 56€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 113€ 0€ 0€ 6€ 0€ 57€ 37€ 15€ 20€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 6 067€ 0€ 0€ 1 900€ 0€ 65€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
1 522€ 939€ 873€ 325€ 264€ 100€ 112€ 66€ 23€ 0€ 2€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 760€
24
549
Iné ostatné náklady
1 811€ 1 843€ 1 611€ 1 415€ 1 102€ 1 017€ 1 053€ 903€ 711€ 698€ 653€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 401€ 3 096€ 3 093€ 3 176€ 954€ 437€ 437€ 1 810€ 3 012€ 3 012€ 3 012€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
16 369 255€ 14 442 877€ 10 706 878€ 12 377 788€ 10 661 663€ 6 742 717€ 7 553 729€ 7 503 500€ 5 731 995€ 6 437 755€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
10 717€ 44 512€ 5 723€ 43 630€ 48 276€ 6 363€ 173 508€ 265 000€ -300 800€ 70 000€ 5 742 542€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 000€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
17 397 195€ 15 339 820€ 11 537 665€ 13 269 322€ 11 357 844€ 7 264 366€ 8 221 621€ 8 253 440€ 5 875 837€ 6 938 892€ 6 182 817€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
123 740€ 95 819€ 75 504€ 57 900€ 61 144€ 38 280€ 31 434€ 27 634€ 22 229€ 26 757€ 22 418€
53
644
Úroky
990€ 1 340€ 2 240€ 2 539€ 2 090€ 3 214€ 5 653€ 6 851€ 6 143€ 1 186€ 431€
54
645
Kurzové zisky
1€ 0€ 31€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
22 045€ 57 616€ 179 849€ 4 424€ 42 800€ 163 833€ 54 349€ 82 855€ 123 762€ 159 293€ 73 042€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
58
649
Iné ostatné výnosy
2 469€ 6 352€ 258€ 297€ 3 166€ 634€ 1 007€ 911€ 677€ 1 938€ 1 292€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
3 210 813€ 2 862 676€ 3 089 676€ 2 959 322€ 2 701 619€ 4 256 945€ 2 436 892€ 2 423 575€ 2 619 291€ 2 291 758€ 2 303 406€
73
691
Dotácie
18 210 000€ 12 720 000€ 10 169 300€ 6 623 038€ 6 779 387€ 5 468 292€ 4 912 599€ 4 495 000€ 4 089 500€ 4 110 500€ 3 500 000€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
21 570 059€ 15 743 804€ 13 516 858€ 9 647 531€ 9 590 206€ 9 931 197€ 7 441 934€ 7 036 826€ 6 861 603€ 6 591 474€ 5 900 590€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
4 172 864€ 403 983€ 1 979 192€ -3 621 791€ -1 767 638€ 2 666 831€ -779 687€ -1 216 614€ 985 766€ -347 419€ -282 227€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 297€ 772€ 986€ 204€ 82€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
4 172 864€ 403 983€ 1 979 192€ -3 621 791€ -1 767 638€ 2 666 831€ -779 984€ -1 217 386€ 984 780€ -347 623€ -282 309€