Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Odbytové družstvo mlieko KOSTRIN

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
417 505 € 397 507 € 339 768 € 348 773 € 368 091 € 410 633 € 407 071 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
417 483 € 397 507 € 339 768 € 348 773 € 368 069 € 410 620 € 407 060 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
392 978 € 373 136 € 327 311 € 332 103 € 356 720 € 384 399 € 401 299 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
392 268 € 373 136 € 327 311 € 332 103 € 356 531 € 377 448 € 349 038 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
710 € 189 € 6 951 € 52 261 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
24 505 € 24 371 € 12 457 € 16 670 € 11 349 € 26 221 € 5 761 €
056
B.IV.1
Peniaze
234 € 67 € 29 € 82 € 140 € 254 € 150 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
24 271 € 24 304 € 12 428 € 16 588 € 11 209 € 25 967 € 5 611 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
22 € 22 € 13 € 11 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
22 € 0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22 € 13 € 11 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
417 505 € 397 507 € 339 768 € 348 773 € 368 091 € 410 633 € 407 071 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
27 993 € 25 904 € 11 690 € 14 701 € 7 055 € 31 155 € 55 220 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
170 € 170 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
170 € 170 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
850 € 850 € 850 € 850 € 850 € 680 € 677 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
170 € 170 € 170 € 170 € 170 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
680 € 677 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
680 € 680 € 680 € 680 € 680 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
11 354 € 9 140 € 151 € 4 505 € 23 313 € 23 313 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 354 € 9 140 € 151 € 4 505 € 23 313 € 23 313 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
14 089 € 14 214 € 8 989 € 7 646 € 4 505 € 5 292 € 29 360 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
389 512 € 371 603 € 328 078 € 334 072 € 361 036 € 379 478 € 351 851 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
389 512 € 371 603 € 328 078 € 334 072 € 361 036 € 379 478 € 351 851 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
389 447 € 370 553 € 325 168 € 330 983 € 355 938 € 377 444 € 351 851 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
17 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 584 € 1 426 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
65 € 1 050 € 2 910 € 3 089 € 3 514 € 591 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci