Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Central European Education Institute s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
368 928€ 581 222€ 532 886€ 594 249€ 673 561€ 784 678€ 796 307€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
352 092 € 581 222 € 532 722 € 594 180 € 673 547 € 784 659 € 796 282 € 803 030 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 400€ 793€ 9€ 553€ 6 344€ 1 676€ 2 074€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
348 804€ 546 572€ 523 007€ 584 251€ 653 596€ 746 374€ 793 089€ 792 460€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
32 000€ 8 334€ 12 251€ 29 167€ 8 484€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 288€ 250€ 588€ 9 920€ 7 147€ 2 774€ 1 517€ 12€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
395 335 € 576 034 € 571 644 € 544 936 € 653 255 € 756 781 € 638 858 € 777 025 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 600€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 655€ 14 390€ 36 174€ 11 425€ 13 576€ 29 435€ 21 478€ 49 930€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
192 380€ 303 390€ 270 636€ 270 938€ 333 961€ 371 487€ 278 282€ 468 059€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
170 259 € 227 196 € 232 101 € 194 131 € 207 842 € 248 678 € 261 893 € 238 439 €
16
E.1.
Mzdové náklady
124 968€ 168 812€ 170 707€ 143 758€ 154 579€ 189 879€ 193 777€ 182 435€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
42 333€ 55 433€ 58 782€ 49 274€ 52 028€ 57 606€ 66 868€ 54 925€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 958€ 2 951€ 2 612€ 1 099€ 1 235€ 1 193€ 1 248€ 1 079€
20
F.
Dane a poplatky
2 066€ 1 927€ 1 714€ 2 337€ 8 792€ 5 359€ 5 017€ 1 166€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 023€ 26 819€ 28 530€ 62 540€ 72 154€ 69 313€ 62 022€ 17 526€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 023€ 26 819€ 28 530€ 62 540€ 72 154€ 69 313€ 62 022€ 17 526€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 752€ 27 500€ 328€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 952€ 2 312€ 2 489€ 3 565€ 3 178€ 5 009€ 6 566€ 1 577€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-43 243 € 5 188 € -38 922 € 49 244 € 20 292 € 27 878 € 157 424 € 26 005 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
147 769 € 231 192 € 216 990 € 301 897 € 306 612 € 351 796 € 491 405 € 276 545 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
16 836 € 164 € 68 € 14 € 19 € 25 € 38 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
14 € 19 € 25 € 37 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
14€ 19€ 25€ 37€
42
XII.
Kurzové zisky
164€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
16 836€ 68€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
440 € 634 € 1 032 € 478 € 1 174 € 2 107 € 2 750 € 2 089 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
194 € 909 € 1 606 € 715 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
194€ 909€ 1 606€ 715€
52
O.
Kurzové straty
73€ 286€ 2€ 94€ 63€ 81€ 168€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
367€ 348€ 1 032€ 476€ 886€ 1 135€ 1 063€ 1 206€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
16 396 € -634 € -868 € -410 € -1 160 € -2 088 € -2 725 € -2 051 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-26 847 € 4 554 € -39 790 € 48 834 € 19 132 € 25 790 € 154 699 € 23 954 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
11 252 € 9 117 € 6 756 € 35 142 € 7 396 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
11 252€ 9 117€ 6 756€ 35 142€ 7 396€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-26 847 € 4 554 € -39 790 € 37 582 € 10 015 € 19 034 € 119 557 € 16 558 €