Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ACTION&HEALTH, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
9 593€ 14 275€ 40 602€ 52 163€ 47 764€ 58 021€ 43 293€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 852€ 11 087€ 33 975€ 39 098€ 32 335€ 37 740€ 31 127€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 741 € 3 188 € 6 627 € 13 065 € 15 429 € 20 281 € 12 166 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 303 € 15 622 € 31 268 € 14 194 € 14 139 € 20 288 € 60 621 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 303€ 15 622€ 31 268€ 14 194€ 14 139€ 20 288€ 60 621€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
14 810 € 14 186 € 34 888 € 20 970 € 26 883 € 41 739 € 67 469 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 083€ 6 419€ 9 957€ 7 684€ 6 544€ 13 414€ 22 588€
10
B.2
Služby
6 727€ 7 767€ 24 931€ 13 286€ 20 339€ 28 325€ 44 881€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 234 € 4 624 € 3 007 € 6 289 € 2 685 € -1 170 € 5 318 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
189 € 337 € 658 € 574 € 605 € 715 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
605€ 715€
17
D
Dane a poplatky
207€ 405€ 344€ 25€ 812€ 427€ 298€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 663€ 7 978€ 4 561€ 4 061€ 1 919€ 4 019€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 167€ 4 833€ 3 917€ 4 750€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 525€ 1 316€ 2 191€ 2 100€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
747€ 1 483€ 2 115€ 3 155€ 6 929€ 4 204€ 3 399€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 380€ 1 540€ 2 414€ 1 478€ 2 092€ 1 206€ 966€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20 -21+22-23+
(-24)-
(-25)]
36 € -2 173 € -5 951 € 2 722 € 3 801 € 1 527 € 2 719 €
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
531€ 1 016€ 1 015€ 746€ 662€ 367€ 685€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
38€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
455€ 446€ 483€ 613€ 1 041€ 1 138€ 943€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38 -39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-986 € -1 462 € -1 498 € -1 359 € -1 702 € -1 467 € -1 628 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-950 € -3 635 € -7 449 € 1 363 € 2 099 € 60 € 1 091 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
214 € 960 € 979 € 1 015 € 968 € 1 136 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
214€ 960€ 979€ 1 015€ 968€ 1 136€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 164 € -3 635 € -8 409 € 384 € 1 084 € -908 € -45 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-950 € -3 635 € -7 449 € 1 363 € 2 099 € 60 € 1 091 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 164 € -3 635 € -8 409 € 384 € 1 084 € -908 € -45 €