Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
868 065€ 1 164 678€ 1 285 278€ 1 086 166€ 1 583 981€ 1 873 528€ 1 673 040€ 1 360 385€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
885 565 € 1 179 505 € 1 293 466 € 1 100 559 € 1 614 519 € 1 878 719 € 1 692 941 € 1 374 631 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 223€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
868 065€ 1 164 678€ 1 285 279€ 1 086 166€ 1 583 981€ 1 873 529€ 1 673 040€ 1 358 162€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 272€ 3 000€ 7 500€ 17 931€ 12 750€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 228€ 14 827€ 5 187€ 6 893€ 12 607€ 5 190€ 19 901€ 1 496€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
758 680 € 1 045 829 € 982 454 € 1 007 574 € 1 063 373 € 1 246 581 € 1 109 668 € 942 379 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 223€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 419€ 23 405€ 27 420€ 28 327€ 35 621€ 56 895€ 59 737€ 42 179€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
98 441€ 251 427€ 205 991€ 238 496€ 160 743€ 196 471€ 192 981€ 197 879€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
631 449 € 736 518 € 707 514 € 687 117 € 804 603 € 945 187 € 814 680 € 650 896 €
16
E.1.
Mzdové náklady
457 479€ 530 818€ 512 768€ 497 026€ 573 153€ 687 846€ 586 286€ 471 482€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
163 649€ 190 995€ 184 828€ 179 542€ 207 203€ 243 213€ 208 281€ 170 080€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 321€ 14 705€ 9 918€ 10 549€ 24 247€ 14 128€ 20 113€ 9 334€
20
F.
Dane a poplatky
3 223€ 4 137€ 3 295€ 3 165€ 4 490€ 4 479€ 3 918€ 2 508€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 340€ 13 798€ 27 875€ 38 630€ 43 351€ 30 707€ 25 777€ 36 985€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 340€ 13 798€ 27 875€ 38 630€ 43 351€ 30 707€ 25 777€ 36 985€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 808€ 16 544€ 10 359€ 11 839€ 14 565€ 12 842€ 12 575€ 9 709€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
126 885 € 133 676 € 311 012 € 92 985 € 551 146 € 632 138 € 583 273 € 432 252 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
755 205 € 889 846 € 1 051 868 € 819 343 € 1 387 617 € 1 620 163 € 1 420 322 € 1 118 104 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
39 € 1 083 € 197 € 8 115 € 178 € 57 € 53 € 32 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
20 € 44 € 40 € 37 € 24 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
20€ 44€ 40€ 37€ 24€
42
XII.
Kurzové zisky
39€ 1 083€ 197€ 8 095€ 134€ 17€ 16€ 8€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 404 € 1 510 € 2 281 € 1 262 € 1 921 € 2 284 € 2 098 € 1 488 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
231 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
231€
52
O.
Kurzové straty
3 254€ 166€ 942€ 56€ 477€ 478€ 640€ 117€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 150€ 1 344€ 1 339€ 1 206€ 1 444€ 1 806€ 1 458€ 1 140€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 365 € -427 € -2 084 € 6 853 € -1 743 € -2 227 € -2 045 € -1 456 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
122 520 € 133 249 € 308 928 € 99 838 € 549 403 € 629 911 € 581 228 € 430 796 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
14 087 € 36 758 € 74 136 € 24 513 € 122 015 € 142 356 € 130 347 € 102 856 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
14 087€ 36 758€ 74 136€ 24 513€ 122 015€ 142 356€ 130 347€ 102 856€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
108 433 € 96 491 € 234 792 € 75 325 € 427 388 € 487 555 € 450 881 € 327 940 €