Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
811 601€ 752 614€ 659 999€ 652 215€ 592 996€ 571 192€ 506 808€ 497 107€ 488 074€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
825 365 € 778 499 € 676 836 € 697 973 € 632 160 € 625 843 € 541 542 € 490 518 € 499 703 € 503 366 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 413€ 3 656€ 3 737€ 8 644€ 3 323€ 5 303€ 1 822€ 2 925€ 1 551€ 4 415€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 233€ 2 936€ 1 796€ 1 732€ 2 227€ 2 435€ 16 294€ 21 260€ 19 322€ 20 067€
05
III.
Tržby z predaja služieb
764 686€ 688 683€ 612 372€ 618 198€ 569 279€ 544 769€ 470 474€ 455 563€ 436 648€ 450 549€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-505€ -607€ 867€ 1 123€ 1 405€ 992€ -2 337€ -16 663€ 9 243€ 7 020€
07
V.
Aktivácia
455€ 2 388€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
820€ 6 170€ 727€ 3 917€ 1 005€ 3 432€ 2 689€ 2 983€ 5 724€ 1 092€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
56 718€ 77 661€ 56 882€ 64 359€ 54 921€ 68 912€ 52 600€ 24 450€ 24 827€ 20 223€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
853 176 € 758 594 € 708 218 € 753 944 € 696 925 € 656 058 € 581 489 € 549 984 € 558 276 € 572 862 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 893€ 2 893€ 3 034€ 7 145€ 2 580€ 4 697€ 1 459€ 2 361€ 1 457€ 3 777€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
94 226€ 64 804€ 71 306€ 114 725€ 94 955€ 88 447€ 73 825€ 77 004€ 88 243€ 86 068€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-81€ 344€ -8€ 1 128€ -1€ 140€ -8€ -315€ 291€ 388€
14
D.
Služby
209 472€ 212 765€ 167 981€ 140 221€ 152 167€ 134 119€ 121 838€ 115 650€ 115 497€ 124 761€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
440 974 € 375 180 € 364 660 € 378 450 € 340 889 € 336 622 € 297 142 € 266 622 € 250 779 € 255 839 €
16
E.1.
Mzdové náklady
278 462€ 249 421€ 248 796€ 260 925€ 232 399€ 235 183€ 210 786€ 186 350€ 173 811€ 175 747€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
30 000€ 14 448€ 4 474€ 3 240€ 3 240€ 3 253€ 3 111€ 3 240€ 3 240€ 3 240€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
106 440€ 90 028€ 87 982€ 91 090€ 82 607€ 78 917€ 66 687€ 61 371€ 60 436€ 63 020€
19
E.4.
Sociálne náklady
26 072€ 21 283€ 23 408€ 23 195€ 22 643€ 19 269€ 16 558€ 15 661€ 13 292€ 13 832€
20
F.
Dane a poplatky
12 410€ 12 239€ 11 070€ 12 348€ 13 660€ 14 153€ 13 593€ 13 218€ 12 647€ 13 525€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
86 672€ 82 553€ 76 840€ 79 776€ 80 878€ 63 917€ 61 095€ 64 178€ 75 299€ 79 167€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
86 672€ 82 553€ 76 840€ 79 776€ 80 878€ 63 917€ 61 095€ 64 178€ 75 299€ 79 167€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
661€ 347€ 993€ 3 427€ 2 638€ 2 363€ 4 059€ 256€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
203€ 515€ 636€ 6 444€ 82€ 14€ 640€ 92€ 470€ 227€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 407€ 7 301€ 12 038€ 13 360€ 10 722€ 10 522€ 9 267€ 8 811€ 9 534€ 8 854€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-27 811 € 19 905 € -31 382 € -55 971 € -64 765 € -30 215 € -39 947 € -59 466 € -58 573 € -69 496 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
462 317 € 413 862 € 376 914 € 366 478 € 326 533 € 326 096 € 289 139 € 268 385 € 263 664 € 267 057 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 2 € 3 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 2 € 3 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 2€ 3€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 801 € 2 025 € 2 195 € 2 454 € 2 405 € 1 457 € 1 396 € 1 400 € 1 461 € 1 539 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 € 240 € 546 € 933 € 807 € 11 € 1 € 6 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7€ 240€ 546€ 933€ 807€ 11€ 1€ 6€
52
O.
Kurzové straty
1€ 13€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 794€ 1 785€ 1 649€ 1 521€ 1 597€ 1 446€ 1 395€ 1 400€ 1 461€ 1 520€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 801 € -2 025 € -2 195 € -2 454 € -2 405 € -1 457 € -1 395 € -1 398 € -1 458 € -1 537 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-29 612 € 17 880 € -33 577 € -58 425 € -67 170 € -31 672 € -41 342 € -60 864 € -60 031 € -71 033 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-4 641 € 5 083 € -4 540 € -11 386 € -5 998 € -3 023 € -7 577 € -4 850 € -7 392 € -11 734 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
453€ 2 880€ 2 880€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-4 641€ 4 630€ -4 540€ -11 386€ -5 998€ -5 903€ -10 457€ -5 810€ -8 352€ -11 734€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-24 971 € 12 797 € -29 037 € -47 039 € -61 172 € -28 649 € -33 765 € -56 014 € -52 639 € -59 299 €