Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
499 428 € 737 181 € 481 094 € 604 604 € 519 260 € 462 122 € 272 154 € 317 441 € 173 867 € 207 455 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
494 358€ 671 056€ 468 641€ 552 223€ 512 586€ 418 343€ 259 696€ 279 893€ 169 976€ 177 785€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 070€ 11 872€ 12 453€ 20 853€ 6 674€ 13 614€ 11 749€ 9 359€ 2 471€ 11 126€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
52 083€ 31 528€ 28 100€ 417€ 28 104€ 1 066€ 17 900€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 170€ 2 065€ 292€ 85€ 354€ 644€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
481 432 € 654 580 € 467 483 € 591 346 € 505 529 € 449 074 € 260 540 € 306 353 € 166 623 € 202 502 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
306 840€ 490 874€ 386 139€ 485 713€ 434 084€ 356 081€ 211 833€ 232 067€ 111 394€ 135 528€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
76 477€ 52 379€ 28 908€ 28 772€ 26 492€ 25 338€ 18 020€ 28 017€ 21 996€ 16 902€
11
C.
Služby
71 678€ 39 905€ 27 258€ 27 531€ 23 650€ 26 464€ 8 072€ 6 459€ 6 514€ 19 753€
12
D.
Osobné náklady
15 408€ 18 110€ 14 232€ 11 455€ 8 013€ 6 563€ 7 592€ 4 064€ 13 141€ 2 854€
13
E.
Dane a poplatky
448€ 476€ 403€ 414€ 388€ 606€ 766€ 711€ 591€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 284€ 9 000€ 8 877€ 10 086€ 9 804€ 9 681€ 12 050€ 9 604€ 7 477€ 5 161€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
42 349€ 25 621€ 22 428€ 22 142€ 735€ 18 542€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 297€ 1 487€ 2 069€ 1 765€ 3 072€ 2 131€ 2 367€ 3 234€ 4 655€ 3 171€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
17 996 € 82 601 € 13 611 € 13 258 € 13 731 € 13 048 € 11 614 € 11 088 € 7 244 € 4 953 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
44 433 € 99 770 € 38 789 € 31 060 € 35 034 € 24 074 € 33 520 € 22 709 € 32 543 € 16 728 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
739 € 64 € 152 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
739€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
64€ 151€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
5 503 € 7 576 € 9 969 € 10 168 € 9 805 € 8 901 € 6 311 € 8 096 € 5 031 € 2 336 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
4 837€ 6 617€ 9 229€ 7 999€ 7 910€ 7 435€ 5 048€ 5 285€ 4 238€ 1 924€
32
N.
Kurzové straty
39€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
666€ 959€ 740€ 2 130€ 1 895€ 1 466€ 1 263€ 2 811€ 793€ 412€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 503 € -7 576 € -9 969 € -9 429 € -9 805 € -8 901 € -6 247 € -7 944 € -5 031 € -2 336 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
12 493 € 75 025 € 3 642 € 3 829 € 3 926 € 4 147 € 5 367 € 3 144 € 2 213 € 2 617 €
36
P.
Daň z príjmov
3 433€ 16 244€ 1 077€ 1 256€ 1 311€ 960€ 960€ 960€ 1 139€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
9 060 € 58 781 € 2 565 € 2 573 € 2 615 € 3 187 € 4 407 € 2 184 € 1 074 € 2 617 €