Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
535 725 € 421 231 € 331 111 € 246 825 € 225 862 € 327 636 € 455 069 € 353 454 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
527 534€ 396 863€ 322 424€ 240 804€ 204 219€ 326 774€ 455 069€ 287 028€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 412€ 24 363€ 8 684€ 6 018€ 3 500€ 6€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
18 133€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
779€ 5€ 3€ 3€ 10€ 856€ 66 426€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
526 169 € 418 323 € 329 532 € 244 305 € 227 309 € 327 515 € 452 397 € 353 693 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
458 568€ 350 636€ 269 286€ 193 797€ 147 576€ 258 904€ 360 272€ 297 287€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
13 439€ 14 298€ 6 315€ 5 906€ 5 626€ 11 645€ 18 633€ 10 372€
11
C.
Služby
27 571€ 22 553€ 32 535€ 27 500€ 29 692€ 32 331€ 40 043€ 25 972€
12
D.
Osobné náklady
19 207€ 26 372€ 18 010€ 16 516€ 20 072€ 17 429€ 16 982€ 10 251€
13
E.
Dane a poplatky
660€ 295€ 594€ 468€ 855€ 1 073€ 596€ 168€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 904€ 3 616€ 2 608€ 4 924€ 5 633€ 2 972€ 1 380€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 133€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
12 247€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
820€ 553€ 184€ 118€ 431€ 500€ 652€ 8 263€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
9 556 € 2 908 € 1 579 € 2 520 € -1 447 € 121 € 2 672 € -239 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
35 368 € 33 739 € 22 972 € 19 619 € 24 825 € 23 900 € 36 121 € -46 603 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
751 € 3 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
751€ 2€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 723 € 2 787 € 1 424 € 969 € 2 855 € 2 535 € 2 282 € 2 630 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 771€ 1 049€ 1 548€ 1 848€ 1 809€ 1 993€
32
N.
Kurzové straty
45€ 2€ 3€ 24€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 952€ 1 738€ 1 379€ 969€ 1 307€ 685€ 470€ 613€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 723 € -2 787 € -1 424 € -969 € -2 855 € -2 535 € -1 531 € -2 627 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
5 833 € 121 € 155 € 1 551 € -4 302 € -2 414 € 1 141 € -2 866 €
36
P.
Daň z príjmov
909€ 220€ 268€ 474€ 124€ 960€ 960€ 1 066€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
4 924 € -99 € -113 € 1 077 € -4 426 € -3 374 € 181 € -3 932 €