Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
823 550€ 5 623 361€ 526 090€ 491 573€ 7 787 811€ 4 308 378€ 572 880€ 626 096€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
823 057 € 5 606 327 € 523 019 € 487 241 € 7 868 086 € 4 309 995 € 574 180 € 598 103 € 514 827 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
412 500€ 5 551 266€ 47 292€ 7 674 602€ 3 992 299€ 25 566€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
402 680€ 37 305€ 522 909€ 439 694€ 113 210€ 316 079€ 547 314€ 573 625€ 511 727€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
80 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 500€ 21 667€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 377€ 17 756€ 110€ 255€ 274€ 1 617€ 1 300€ 2 811€ 3 100€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
826 554 € 5 538 618 € 508 905 € 489 435 € 7 977 324 € 4 264 145 € 562 571 € 604 638 € 466 985 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
313 084€ 5 215 700€ 47 292€ 7 358 803€ 3 744 401€ 35 691€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 704€ 8 380€ 4 838€ 3 245€ 11 695€ 14 874€ 9 575€ 16 265€ 10 537€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
367 526€ 175 960€ 249 720€ 255 829€ 417 925€ 389 019€ 397 518€ 524 525€ 414 840€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
111 310 € 121 486 € 235 909 € 163 685 € 166 547 € 110 191 € 115 208 € 38 372 € 20 810 €
16
E.1.
Mzdové náklady
85 297€ 89 126€ 183 173€ 121 922€ 123 794€ 81 707€ 84 040€ 29 047€ 15 666€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
25 038€ 31 309€ 50 245€ 39 836€ 40 932€ 26 941€ 29 279€ 8 535€ 4 567€
19
E.4.
Sociálne náklady
975€ 1 051€ 2 491€ 1 927€ 1 821€ 1 543€ 1 889€ 790€ 577€
20
F.
Dane a poplatky
363€ 465€ 332€ 231€ 398€ 91€ 301€ 552€ 462€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 079€ 14 261€ 15 423€ 13 335€ 11 804€ 3 146€ 963€ 9 731€ 15 468€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 079€ 14 261€ 15 423€ 13 335€ 11 804€ 3 146€ 963€ 9 731€ 15 468€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 468€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 488€ 2 366€ 2 683€ 5 818€ 10 152€ 2 423€ 3 315€ 11 725€ 4 868€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-3 497 € 67 709 € 14 114 € -2 194 € -109 238 € 45 850 € 11 609 € -6 535 € 47 842 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
130 866 € 188 531 € 268 351 € 180 620 € 79 389 € 160 084 € 130 096 € 32 835 € 86 350 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
492 € 17 034 € 3 071 € 4 331 € 139 497 € 17 898 € 23 195 € 27 993 € 2 283 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 21 € 21 € 16 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€ 21€ 21€ 16€
42
XII.
Kurzové zisky
492€ 17 034€ 3 071€ 4 331€ 139 497€ 17 891€ 23 174€ 27 971€ 2 267€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 023 € 36 235 € 2 739 € 2 603 € 74 966 € 38 760 € 7 697 € 11 271 € 10 095 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
8 500€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
6 567€ 35 545€ 1 880€ 1 475€ 73 893€ 37 924€ 6 524€ 1 320€ 9 053€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
456€ 690€ 859€ 1 128€ 1 073€ 836€ 1 173€ 1 451€ 1 042€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 531 € -19 201 € 332 € 1 728 € 64 531 € -20 862 € 15 498 € 16 722 € -7 812 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-10 028 € 48 508 € 14 446 € -466 € -44 707 € 24 988 € 27 107 € 10 187 € 40 030 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
191 € 10 080 € 4 791 € 1 573 € 2 880 € 10 620 € 11 575 € 15 031 € 13 332 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
191€ 10 080€ 4 791€ 1 573€ 2 880€ 10 620€ 11 575€ 15 031€ 2 451€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
10 881€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-10 219 € 38 428 € 9 655 € -2 039 € -47 587 € 14 368 € 15 532 € -4 844 € 26 698 €