Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 056 404€ 640 453€ 665 455€ 816 001€ 970 774€ 1 329 041€ 1 565 525€ 849 496€ 1 211 206€ 570 762€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 056 416 € 671 560 € 724 681 € 853 499 € 1 055 498 € 1 331 060 € 1 570 882 € 857 545 € 1 212 865 € 584 471 € 600 212 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
211 921€ 193 814€ 141 097€ 180 525€ 135 007€ 142 149€ 99 490€ 101 803€ 104 219€ 82 784€ 97 719€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
844 483€ 446 639€ 524 358€ 635 476€ 919 478€ 1 186 892€ 1 466 035€ 747 693€ 1 107 657€ 487 979€ 485 574€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 001€ 1 500€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12€ 31 107€ 59 226€ 37 498€ 12€ 2 019€ 5 357€ 6 549€ 989€ 13 708€ 16 919€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 112 650 € 648 545 € 662 855 € 804 175 € 1 034 749 € 1 310 390 € 1 545 451 € 832 100 € 1 187 736 € 556 630 € 587 111 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
137 497€ 150 432€ 104 750€ 130 843€ 102 469€ 106 552€ 78 895€ 79 698€ 82 397€ 65 926€ 71 810€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
165 574€ 176 908€ 212 830€ 193 862€ 258 618€ 338 414€ 346 099€ 145 535€ 251 162€ 127 474€ 163 203€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
530 638€ 99 512€ 150 156€ 314 086€ 495 672€ 691 524€ 954 664€ 472 026€ 740 696€ 251 488€ 252 223€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
168 841 € 205 099 € 188 720 € 159 214 € 160 993 € 158 081 € 149 845 € 117 202 € 104 221 € 99 169 € 86 257 €
16
E.1.
Mzdové náklady
117 782€ 142 906€ 133 301€ 111 520€ 112 499€ 110 189€ 105 356€ 82 039€ 74 697€ 69 917€ 60 666€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
43 712€ 54 027€ 49 257€ 41 493€ 41 544€ 40 732€ 38 440€ 29 781€ 24 992€ 24 312€ 21 049€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 347€ 8 166€ 6 162€ 6 201€ 6 950€ 7 160€ 6 049€ 5 382€ 4 532€ 4 940€ 4 542€
20
F.
Dane a poplatky
1 590€ 1 532€ 1 162€ 1 203€ 1 352€ 1 300€ 1 348€ 1 249€ 1 996€ 1 142€ 1 231€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 460€ 13 075€ 3 840€ 3 840€ 13 132€ 12 941€ 12 815€ 14 677€ 5 905€ 9 914€ 10 547€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 460€ 13 075€ 3 840€ 3 840€ 13 132€ 12 941€ 12 815€ 14 677€ 5 905€ 9 914€ 10 547€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
97 050€ 1 987€ 1 397€ 1 127€ 2 512€ 1 578€ 1 785€ 1 713€ 1 359€ 1 517€ 1 840€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-56 234 € 23 015 € 61 826 € 49 324 € 20 749 € 20 670 € 25 431 € 25 445 € 25 129 € 27 841 € 13 101 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
222 695 € 213 601 € 197 719 € 177 210 € 197 726 € 192 551 € 185 867 € 152 237 € 137 621 € 125 875 € 96 057 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
28 € 30 € 1 € 2 € 2 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 2 € 2 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 2€ 2€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
28€ 30€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 889 € 1 195 € 1 318 € 1 486 € 1 290 € 1 366 € 1 269 € 1 378 € 783 € 758 € 1 869 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
1€ 38€ 0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 889€ 1 195€ 1 318€ 1 486€ 1 289€ 1 328€ 1 269€ 1 378€ 783€ 758€ 1 869€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 861 € -1 165 € -1 318 € -1 486 € -1 290 € -1 366 € -1 269 € -1 377 € -781 € -756 € -1 867 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-58 095 € 21 850 € 60 508 € 47 838 € 19 459 € 19 304 € 24 162 € 24 068 € 24 348 € 27 085 € 11 234 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 467 € 5 140 € 12 796 € 10 171 € 4 343 € 4 127 € 5 276 € 5 365 € 5 526 € 6 106 € 3 102 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 467€ 5 140€ 12 796€ 10 171€ 4 343€ 4 127€ 5 276€ 5 365€ 5 526€ 6 106€ 3 102€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-65 562 € 16 710 € 47 712 € 37 667 € 15 116 € 15 177 € 18 886 € 18 703 € 18 822 € 20 979 € 8 132 €