Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RENERGIE Solárny park Kalinovo s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.10.2014
31.12.2014
01.10.2012
30.09.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
488 312€ 460 774€ 471 612€ 458 357€ 482 225€ 468 264€ 463 628€ 54 147€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
489 655 € 462 120 € 472 785 € 458 357 € 482 227 € 468 264 € 469 050 € 60 891 € 432 196 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
488 312€ 460 774€ 471 612€ 458 357€ 482 225€ 468 264€ 463 628€ 54 147€ 432 196€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 343€ 1 346€ 1 173€ 2€ 5 422€ 6 744€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
282 699 € 275 546 € 294 075 € 235 960 € 204 105 € 215 871 € 221 085 € 52 633 € 214 041 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
35 437€ 2 841€ 4 535€ 1 774€ 1 495€ 2 254€ 1 354€ 393€ 1 607€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
95 306€ 100 851€ 94 827€ 66 304€ 73 250€ 84 791€ 90 903€ 19 989€ 81 850€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
442€ 3 461€ 315€ 315€ 315€ 385€ 410€ 103€ 1 892€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
143 836€ 160 493€ 186 681€ 160 185€ 124 677€ 124 074€ 124 074€ 31 019€ 124 074€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
143 836€ 160 493€ 186 681€ 160 185€ 124 677€ 124 074€ 124 074€ 31 019€ 124 074€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 678€ 7 900€ 7 717€ 7 382€ 4 368€ 4 367€ 4 344€ 1 129€ 4 618€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
206 956 € 186 574 € 178 710 € 222 397 € 278 122 € 252 393 € 247 965 € 8 258 € 218 155 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
357 569 € 357 082 € 372 250 € 390 279 € 407 480 € 381 219 € 371 371 € 33 765 € 348 739 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 € 36 € 9 € 35 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
15 € 36 € 9 € 35 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
15€ 36€ 9€ 35€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
54 522 € 54 596 € 138 929 € 106 815 € 117 968 € 126 389 € 131 650 € 34 270 € 142 325 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
53 993 € 54 140 € 59 256 € 82 835 € 90 842 € 96 462 € 101 995 € 26 620 € 112 375 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
50 975€ 51 114€ 55 679€ 51 212€ 54 525€ 54 756€ 54 606€ 13 764€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 018€ 3 026€ 3 577€ 31 623€ 36 317€ 41 706€ 47 389€ 12 856€ 112 375€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
23 057€ 26 420€ 29 013€ 29 295€ 7 568€ 29 654€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
529€ 456€ 79 673€ 923€ 706€ 914€ 360€ 82€ 296€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-54 522 € -54 596 € -138 929 € -106 815 € -117 968 € -126 374 € -131 614 € -34 261 € -142 290 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
152 434 € 131 978 € 39 781 € 115 582 € 160 154 € 126 019 € 116 351 € -26 003 € 75 865 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
50 333 € 24 155 € 16 459 € 10 114 € 9 241 € -5 479 € 7 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
50 333€ 24 155€ 16 459€ 10 114€ 9 241€ 242€ 7€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-5 721€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
102 101 € 131 978 € 39 781 € 91 427 € 143 695 € 115 905 € 107 110 € -20 524 € 75 858 €