Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZetaPark Lefantovce s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.10.2014
31.12.2014
01.10.2012
30.09.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
332 032€ 485 628€ 475 667€ 478 536€ 476 782€ 476 666€ 465 788€ 478 329€ 63 625€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
332 776 € 487 204 € 477 248 € 479 914 € 476 782 € 476 666 € 465 788 € 478 329 € 63 625 € 452 907 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
332 032€ 485 628€ 475 667€ 478 536€ 476 782€ 476 666€ 465 788€ 478 329€ 63 625€ 452 442€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
744€ 1 576€ 1 581€ 1 378€ 465€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
234 876 € 282 125 € 265 830 € 297 227 € 239 601 € 204 030 € 222 208 € 218 841 € 51 796 € 209 052 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 016€ 35 304€ 2 524€ 2 357€ 3 173€ 2 110€ 1 674€ 1 854€ 540€ 2 439€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
111 864€ 93 546€ 90 225€ 94 952€ 66 308€ 69 805€ 88 912€ 85 496€ 18 331€ 74 882€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
253€ 259€ 2 728€ 253€ 253€ 253€ 356€ 253€ 63€ 250€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
112 452€ 146 737€ 163 831€ 193 301€ 163 765€ 127 545€ 126 943€ 126 943€ 31 734€ 126 935€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
112 452€ 146 737€ 163 831€ 193 301€ 163 765€ 127 545€ 126 943€ 126 943€ 31 734€ 126 935€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 291€ 6 279€ 6 522€ 6 364€ 6 102€ 4 317€ 4 323€ 4 295€ 1 128€ 4 546€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
97 900 € 205 079 € 211 418 € 182 687 € 237 181 € 272 636 € 243 580 € 259 488 € 11 829 € 243 855 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
216 152 € 356 778 € 382 918 € 381 227 € 407 301 € 404 751 € 375 202 € 390 979 € 44 754 € 375 121 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 € 34 € 10 € 33 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 34 € 10 € 33 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€ 34€ 10€ 33€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
61 352 € 60 939 € 61 032 € 137 935 € 115 452 € 124 602 € 130 749 € 135 519 € 35 325 € 145 269 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
60 801 € 60 410 € 60 576 € 63 162 € 112 043 € 119 766 € 127 803 € 135 197 € 35 249 € 144 864 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
56 867€ 56 867€ 57 023€ 56 642€ 55 912€ 56 607€ 56 762€ 56 607€ 14 268€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 934€ 3 543€ 3 553€ 6 520€ 56 131€ 63 159€ 71 041€ 78 590€ 20 981€ 144 864€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
551€ 529€ 456€ 74 773€ 3 409€ 4 836€ 2 946€ 322€ 76€ 405€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-61 352 € -60 939 € -61 032 € -137 935 € -115 452 € -124 602 € -130 742 € -135 485 € -35 315 € -145 236 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
36 548 € 144 140 € 150 386 € 44 752 € 121 729 € 148 034 € 112 838 € 124 003 € -23 486 € 98 619 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
28 163 € 48 633 € 25 505 € 8 724 € 3 353 € 7 490 € -5 231 € 6 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
28 163€ 48 633€ 25 505€ 8 724€ 3 353€ 7 490€ 242€ 6€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-5 473€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 385 € 95 507 € 150 386 € 44 752 € 96 224 € 139 310 € 109 485 € 116 513 € -18 255 € 98 613 €