Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
125 314€ 1 776€ 11 148€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
120 728€ 1 547€ 6 579€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 586 € 229 € 4 569 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
657 359 € 646 510 € 1 750 282 € 688 349 € 881 407 € 130 148 € 64 931 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
657 359€ 646 510€ 1 750 282€ 688 349€ 881 407€ 130 148€ 64 149€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
782€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
657 309 € 624 809 € 1 713 831 € 665 310 € 867 365 € 125 817 € 63 916 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 703€ 23 241€ 88 505€ 112 334€ 285 350€ 29 841€ 31 017€
10
B.2
Služby
650 606€ 601 568€ 1 625 326€ 552 976€ 582 015€ 95 976€ 32 899€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 636 € 21 930 € 36 451 € 27 608 € 14 042 € 4 331 € 1 015 €
17
D
Dane a poplatky
2 136€ 1 364€ 892€ 797€ 1 731€ 239€ 92€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 133€ 13 675€ 16 131€ 16 057€ 6 563€ 3 026€ 247€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
891€ 34€ 1 616€ 1 555€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 900€ 4 188€ 776€ 706€ 724€ 393€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-9 642 € 2 703 € 18 686 € 11 664 € 6 579 € 673 € 676 €
38
X.
Výnosové úroky
2 360€ 1€ 2€
39
N
Nákladové úroky
12 120€ 14 585€ 5 727€
41
O
Kurzové straty
51€ 107€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
676€ 661€ 2 123€ 215€ 233€ 170€ 143€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-12 796 € -12 937 € -7 957 € -214 € -231 € -170 € -143 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-22 438 € -10 234 € 10 729 € 11 450 € 6 348 € 503 € 533 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
607 € 175 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 961 € 123 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
607€ 175€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 961€ 123€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-23 045 € -10 409 € 7 849 € 8 570 € 3 468 € -458 € 410 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-22 438 € -10 234 € 10 729 € 11 450 € 6 348 € 503 € 533 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-23 045 € -10 409 € 7 849 € 8 570 € 3 468 € -458 € 410 €