Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
175 297 € 229 598 € 385 465 € 388 301 € 510 084 € 434 498 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
175 297€ 229 598€ 385 465€ 388 301€ 510 084€ 434 498€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
127 161 € 175 459 € 297 100 € 380 191 € 503 575 € 431 590 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
480€ 2 400€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 969€ 9 416€ 10 208€ 12 688€ 26 557€ 41 348€
11
C.
Služby
57 182€ 44 112€ 175 540€ 274 062€ 399 506€ 324 862€
12
D.
Osobné náklady
60 977€ 110 351€ 93 501€ 74 964€ 46 352€ 44 686€
13
E.
Dane a poplatky
63€ 57€ 57€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 683€ 11 455€ 17 106€ 18 166€ 19 587€ 19 487€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
287€ 125€ 208€ 254€ 9 173€ 1 207€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
48 136 € 54 139 € 88 365 € 8 110 € 6 509 € 2 908 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
111 146 € 176 070 € 199 237 € 101 551 € 81 621 € 68 288 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
15 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
15€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 947 € 2 606 € 2 307 € 2 032 € 2 004 € 3 234 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 947€ 2 606€ 2 307€ 2 032€ 2 004€ 3 234€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 947 € -2 606 € -2 292 € -2 032 € -2 004 € -3 234 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
46 189 € 51 533 € 86 073 € 6 078 € 4 505 € -326 €
36
P.
Daň z príjmov
9 539€ 10 752€ 18 914€ 1 968€ 3 508€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
36 650 € 40 781 € 67 159 € 4 110 € 997 € -806 €