Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
19 950 € 233 034 € 180 828 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
17 953€ 125 164€ 180 663€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 700€ 25 890€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
296€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
5 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 76 980€ 165€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
177 576 € 331 874 € 342 673 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
38 811€ 94 988€ 102 757€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
460€ 10 535€ 4 275€
11
C.
Služby
22 047€ 106 406€ 133 341€
12
D.
Osobné náklady
12 111€ 88 326€ 84 234€
13
E.
Dane a poplatky
2€ 280€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
788€ 15 537€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
103 136€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
223€ 31 617€ 2 249€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-157 626 € -98 840 € -161 845 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-41 369 € -60 875 € -59 710 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
58 € 3 158 € 3 870 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 047€ 2 522€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
58€ 1 111€ 1 348€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-58 € -3 158 € -3 870 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-157 684 € -101 998 € -165 715 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-157 684 € -102 958 € -166 675 €