Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

JAVA media s. r. o.

2015 2014 2013 2012
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 950 € 5 139 € 10 943 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 742 € 6 416 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 742 € 6 416 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 742€ 6 416€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 950 € 397 € 4 527 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 280 €
032
B.I.1
Materiál
3 280€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 818 € 397 € 1 251 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 634€ 94€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
184€ 303€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 251€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 132 € -4 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 132€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-4€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 950 € 5 139 € 10 943 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-9 204 € -14 391 € -9 945 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-19 391 € -14 945 € -16 945 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 945€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 187 € -4 446 € 2 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
20 154 € 19 530 € 20 888 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
38 999 € 19 530 € 20 888 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
36 119€ 539€ 5 602€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
18 991€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
15 286€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 880€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-18 845€