Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
499 492 € 405 173 € 303 470 € 307 282 € 276 920 € 306 848 € 260 340 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
499 392€ 401 831€ 281 430€ 307 282€ 274 694€ 302 477€ 247 893€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
18 000€ 100€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
100€ 3 342€ 4 040€ 2 126€ 4 371€ 12 447€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
167 738 € 179 104 € 209 587 € 174 207 € 176 691 € 212 045 € 203 501 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
263€ 1 101€ 1 153€ 2 697€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
33 533€ 50 468€ 65 813€ 28 101€ 26 526€ 89 155€ 76 680€
11
C.
Služby
50 948€ 44 633€ 43 636€ 56 634€ 55 068€ 58 822€ 73 153€
12
D.
Osobné náklady
74 451€ 76 712€ 60 061€ 59 473€ 67 331€ 52 502€ 41 308€
13
E.
Dane a poplatky
497€ 507€ 593€ 318€ 338€ 323€ 207€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 960€ 5 747€ 19 176€ 24 217€ 25 648€ 9 600€ 8 636€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 302€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
350€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 349€ 424€ 2 006€ 4 363€ 1 780€ 490€ 820€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
331 754 € 226 069 € 93 883 € 133 075 € 100 229 € 94 803 € 56 839 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
414 911 € 306 467 € 171 981 € 221 446 € 193 100 € 153 347 € 95 363 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
480 € 755 € 3 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
480€ 440€ 3€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
315€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 131 € 819 € 546 € 900 € 927 € 1 247 € 1 637 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
4€ 4€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 131€ 819€ 546€ 896€ 927€ 1 247€ 1 633€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-651 € -64 € -546 € -900 € -927 € -1 247 € -1 634 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
331 103 € 226 005 € 93 337 € 132 175 € 99 302 € 93 556 € 55 205 €
36
P.
Daň z príjmov
69 848€ 47 811€ 20 073€ 28 920€ 21 654€ 20 232€ 12 873€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
261 255 € 178 194 € 73 264 € 103 255 € 77 648 € 73 324 € 42 332 €