Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
54 362€ 64 069€ 42 464€ 53 552€ 75 067€ 49 133€ 48 773€ 27 782€ 13 298€
02
502
Spotreba energie
31 327€ 33 231€ 30 446€ 30 480€ 38 486€ 36 930€ 37 685€ 34 156€ 19 741€
03
504
Predaný tovar
66 346€ 94 612€ 84 473€ 82 991€ 76 312€ 44 501€ 20 958€ 18 981€
04
511
Opravy a udržiavanie
6 226€ 9 979€ 18 570€ 5 835€ 5 142€ 837€ 25 438€ 29 972€ 17 996€
05
512
Cestovné
4 039€ 5 447€ 4 217€ 4 215€ 4 702€ 2 559€ 4 312€ 266€ 1 225€
06
513
Náklady na reprezentáciu
9 492€ 30 670€ 21 312€ 27 897€ 3 798€ 2 060€ 46 212€ 13 719€ 2 349€
07
518
Ostatné služby
217 450€ 342 058€ 253 151€ 248 905€ 389 424€ 243 685€ 222 817€ 106 173€ 74 905€
08
521
Mzdové náklady
195 649€ 231 746€ 217 503€ 184 299€ 174 465€ 171 312€ 148 185€ 119 598€ 92 560€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
70 455€ 76 467€ 72 843€ 66 842€ 57 344€ 57 562€ 50 851€ 41 648€ 24 639€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
5 618€ 10 037€ 5 948€ 5 888€ 6 163€ 6 300€ 5 133€ 4 510€ 2 846€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 126€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
2 387€ 2 142€ 2 142€ 2 142€ 2 142€ 2 127€ 802€ 1 002€ 1 670€
15
538
Ostatné dane a poplatky
248€ 227€ 442€ 310€ 578€ 106€ 1 740€ 1 353€ 646€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 42€ 18€ 49€ 0€ 0€ 5€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 36€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 5€ 2€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
21
546
Dary
0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
16 363€ 21 877€ 21 087€ 21 392€ 0€ 0€ 7 978€ 0€ 2 093€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 125€ 60€
24
549
Iné ostatné náklady
9 868€ 12 748€ 11 064€ 8 163€ 20 871€ 16 504€ 2 761€ 12 168€ 34€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
311 953€ 318 103€ 329 168€ 334 619€ 317 665€ 307 218€ 288 620€ 96 779€ 88 334€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 001 907€ 1 253 514€ 1 115 371€ 1 077 586€ 1 172 333€ 940 834€ 912 395€ 508 179€ 342 338€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
260 298€ 422 254€ 403 664€ 293 027€ 428 801€ 373 259€ 64 482€ 44 267€ 39 860€
41
604
Tržby za predaný tovar
140 385€ 180 592€ 173 307€ 134 679€ 123 242€ 64 703€ 32 580€ 24 819€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ 11 161€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 2€ 2€ 1€ 2€ 2€ 0€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 25 500€ 10 385€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
3 323€ 4 805€ 2 829€ 3 005€ 2 500€ 3 646€ 16 064€ 0€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
15 500€ 25 500€ 16 000€ 27 732€ 30 500€ 20 300€ 23 174€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 6 900€ 5 900€ 7 315€ 17 600€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 239€ 874€ 0€ 798€ 488€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
406 000€ 429 000€ 210 000€ 330 000€ 481 500€ 76 000€ 35 400€ 28 000€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
825 505€ 1 062 151€ 806 040€ 796 218€ 1 072 444€ 546 524€ 189 793€ 133 747€ 50 245€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-176 402€ -191 362€ -309 331€ -281 367€ -99 889€ -394 311€ -722 601€ -374 431€ -292 093€
76
591
Daň z príjmov
0€ 154€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-176 402€ -191 516€ -309 331€ -281 367€ -99 890€ -394 311€ -722 601€ -374 431€ -292 135€