Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
11 392€ 8 810€ 10 367€ 17 962€ 12 198€ 8 707€ 13 791€ 31 657€ 16 297€
02
502
Spotreba energie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 139 856 709€ 34 084 920€ 56 465 817€ 62 283 583€ 45 915 256€ 38 262 286€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 470€ 2 131€ 4 022€ 2 669€ 1 602€ 1 794€ 3 794€ 38 342€ 683€
05
512
Cestovné
72€ 73€ 6 552€ 6 240€ 4 895€ 6 864€ 8 395€ 13 699€ 799€
06
513
Náklady na reprezentáciu
6 710€ 3 689€ 2 842€ 2 279€ 3 838€ 5 002€ 4 202€ 5 946€ 2 280€
07
518
Ostatné služby
40 024 892€ 41 169 483€ 40 200 301€ 34 106 033€ 32 192 681€ 31 241 689€ 29 899 277€ 28 876 450€ 3 555 250€
08
521
Mzdové náklady
336 693€ 318 042€ 356 481€ 347 455€ 317 869€ 323 408€ 334 978€ 323 897€ 67 313€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
112 539€ 103 146€ 114 591€ 113 074€ 97 797€ 103 800€ 91 612€ 102 502€ 22 272€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
5 480€ 5 725€ 6 444€ 3 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
6 686€ 5 193€ 5 463€ 5 168€ 5 016€ 4 244€ 4 184€ 4 558€ 1 031€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
25 088€ 3 309€ 2 495€ 4 190€ 61€ 183€ 2 089€ 1 048€ 0€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ 0€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
3 319 444€ 3 690 417€ 4 130 694€ 4 634 722€ 5 237 222€ 5 286 667€ 5 815 694€ 4 863 225€ 206 947€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
546
Dary
0€ 0€ 258€ 293€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
1 007 198€ 1 012 381€ 1 012 163€ 1 007 957€ 1 009 800€ 999 139€ 998 615€ 1 013 091€ 1 225 548€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
69 651€ 115 750€ 0€ 1 738€ 26 532€ 27 801€ 27 814€ 26 014€ 1 254€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 755 333€ 31 639 427€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
226 075€ 152 781€ 36 133€ 131 869€ -3€ -2€ 42 308€ 472€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
74 909 741€ 78 230 357€ 185 745 514€ 74 470 500€ 95 375 525€ 100 292 904€ 83 162 009€ 73 563 187€ 5 099 699€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
91 762 827€ 88 726 512€ 96 442 116€ 94 693 356€ 91 760 587€ 59 088 418€ 56 293 160€ 52 868 488€ 3 983 519€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 139 784 726€ 33 979 821€ 56 311 171€ 62 094 830€ 45 685 283€ 38 073 719€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
34€ 117 132€ 8 921€ 87 941€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
6 606€ 5 733€ 5 669€ 5 585€ 6 459€ 3 915€ 7 540€ 18 414€ 317€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 1€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
1 085€ 1 140€ 174€ 759€ 66€ 0€ 2 166€ 8€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 034€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 342€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 773 436€ 31 639 427€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
121 545 021€ 120 489 944€ 236 241 606€ 128 767 462€ 148 078 284€ 121 187 164€ 101 988 161€ 90 960 973€ 3 983 836€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
46 635 280€ 42 259 586€ 50 496 091€ 54 296 963€ 52 702 759€ 20 894 259€ 18 826 153€ 17 397 786€ -1 115 863€
76
591
Daň z príjmov
1 255€ 1 089€ 1 077€ 1 061€ 1 193€ 744€ 1 432€ 3 493€ 60€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
46 634 025€ 42 258 497€ 50 495 014€ 54 295 902€ 52 701 567€ 20 893 515€ 18 824 720€ 17 394 294€ -1 115 923€