Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 3K/1/2014
  • Spisová značka 3K/1/2014
  • Prvý a posledný záznam 17.1.2014 - 16.2.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
16.2.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Bratislava Bratislavský
19.1.2021
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Bratislava Bratislavský
2.11.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Bratislava Bratislavský
30.7.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Bratislava Bratislavský
2.7.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Bratislava Bratislavský
23.6.2020
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Bratislava Bratislavský
28.4.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Bratislava Bratislavský
27.9.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Bratislava Bratislavský
23.8.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Bratislava Bratislavský
23.7.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Bratislava Bratislavský
10.7.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
24.2.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Bratislava Bratislavský
7.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
28.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
26.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
19.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.7.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Dušan Repák Bratislava Bratislavský
5.8.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
27.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
16.2.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
26.1.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
26.1.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
26.9.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
1.8.2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
10.7.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
10.7.2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
20.6.2014
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
18.6.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
16.6.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
20.5.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.5.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
14.5.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Dušan Repák Bratislava Bratislavský
23.4.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
18.2.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
7.2.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský