Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

JOJ Media House, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 807 387€ 3 674 779€ 4 405 030€ 4 725 598€ 4 667 128€ 5 646 147€ 7 146 308€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
893 944 € 882 769 € 769 179 € 1 728 466 € 593 969 € 1 900 433 € 287 186 € 2 912 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 000€ 100 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 250€ 15 947€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
893 944€ 882 769€ 769 179€ 1 728 466€ 583 969€ 1 800 183€ 271 239€ 2 912€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
880 237 € 1 213 052 € 1 305 856 € 992 002 € 1 150 891 € 1 328 514 € 1 052 091 € 2 666 618 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
289€ 369€ 439€ 359€ 389€ 433€ 5 911€ 5 351€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
295 510€ 361 897€ 394 363€ 356 944€ 366 725€ 844 728€ 305 307€ 263 931€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
500 289 € 830 397 € 883 089 € 604 977 € 748 047 € 446 873 € 410 860 € 351 273 €
16
E.1.
Mzdové náklady
422 535€ 720 633€ 763 547€ 528 611€ 693 761€ 406 668€ 366 496€ 304 907€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
72 330€ 104 529€ 114 233€ 74 157€ 49 431€ 36 857€ 41 055€ 42 938€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 424€ 5 235€ 5 309€ 2 209€ 4 855€ 3 348€ 3 309€ 3 428€
20
F.
Dane a poplatky
116€ 56€ 56€ 56€ 1 389€ 61€ 291€ 316€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25€ 76€ 300€ 300€ 300€ 434€ 9 537€ 9 179€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25€ 76€ 300€ 300€ 300€ 434€ 9 537€ 9 179€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 294€ 21 667€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
67 678€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 330€ 20 257€ 27 609€ 29 366€ 34 041€ 35 691€ 298 518€ 2 036 568€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
13 707 € -330 283 € -536 677 € 736 464 € -556 922 € 571 919 € -764 905 € -2 663 706 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-295 799 € -362 266 € -394 802 € -357 303 € -357 114 € -745 161 € -311 218 € -269 282 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 105 304 € 3 819 580 € 4 405 031 € 4 925 228 € 4 851 417 € 5 549 545 € 6 859 122 € 7 471 750 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
7 000€ 0€ 3 924 923€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
132 311 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
132 311€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
13 808 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
13 808€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 807 387 € 3 674 779 € 4 405 030 € 4 725 597 € 4 657 128 € 5 546 147 € 6 790 087 € 2 930 776 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 752 285€ 3 620 778€ 4 341 671€ 4 600 319€ 4 573 941€ 5 468 229€ 6 741 487€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
55 102€ 54 001€ 63 359€ 125 278€ 83 187€ 77 918€ 48 600€ 2 930 776€
42
XII.
Kurzové zisky
284 109€ 5 490€ 1€ 46 373€ 14 545€ 3 398€ 69 035€ 616 051€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
153 258€ 179 744€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 321 898 € 4 739 288 € 6 475 499 € 6 100 621 € 5 388 563 € 6 068 496 € 6 201 743 € 4 191 183 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 968€ 0€ 6 836€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
500 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 727 154 € 4 699 669 € 5 368 357 € 5 511 835 € 5 251 452 € 5 713 975 € 6 470 951 € 3 253 801 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
954€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 727 154€ 4 699 669€ 5 367 403€ 5 511 835€ 5 251 452€ 5 713 975€ 6 470 951€ 3 253 801€
52
O.
Kurzové straty
58 366€ 10 219€ 47 556€ 441 298€ 70 017€ 174 567€ 14 195€ 4 503€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 2 059€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
36 378€ 26 432€ 1 059 586€ 147 488€ 67 094€ 179 954€ -285 462€ 926 043€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 216 594 € -919 708 € -2 070 468 € -1 175 393 € -537 146 € -518 951 € 657 379 € 3 280 567 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 202 887 € -1 249 991 € -2 607 145 € -438 929 € -1 094 068 € 52 968 € -107 526 € 616 861 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-11 799 € 14 574 € 2 794 € -17 664 € -214 535 € 33 755 € -1 675 € 145 815 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
181€ 2 880€ 2 882€ 2 883€ 2 880€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-11 980€ 14 574€ 2 794€ -20 544€ -217 417€ 30 872€ -4 555€ 145 815€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 191 088 € -1 264 565 € -2 609 939 € -421 265 € -879 533 € 19 213 € -105 851 € 471 046 €