Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
53 895 € 64 894 € 76 990 € 91 226 € 81 297 € 85 091 € 70 872 € 53 577 € 40 546 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 016€ 64 826€ 980€ 1 354€ 15 567€ 17 344€ 10 129€ 6 944€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
52 023€ 75 830€ 91 573€ 66 039€ 65 809€ 50 533€ 36 455€ 32 478€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-3 092€ 363€ 747€ -5 910€ 6 856€ 1 037€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
14 875€ 2 960€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
856€ 68€ 180€ 1 391€ 20€ 8€ 8 905€ 137€ 87€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
51 008 € 60 757 € 82 530 € 88 784 € 85 499 € 81 481 € 67 667 € 49 520 € 40 234 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
928€ 23 274€ 4 810€ 1 286€ 8 773€ 10 689€ 4 014€ 5 327€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
28 639€ 8 039€ 34 409€ 43 189€ 48 876€ 41 582€ 33 980€ 27 063€ 20 923€
11
C.
Služby
18 805€ 24 651€ 40 429€ 37 197€ 31 344€ 17 876€ 15 073€ 17 155€ 13 356€
12
D.
Osobné náklady
278€ 2 470€ 2 413€ 4 329€ 12 461€ 7 643€ 854€ 263€
13
E.
Dane a poplatky
201€ 126€ 123€ 131€ 200€ 133€ 156€ 332€ 268€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 690€ 1 690€ 2 159€ 2 112€ 563€ 563€ 94€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
467€ 507€ 600€ 2 456€ 187€ 93€ 32€ 102€ 97€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
2 887 € 4 137 € -5 540 € 2 442 € -4 202 € 3 610 € 3 205 € 4 057 € 312 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
4 667 € 8 862 € -2 838 € 8 163 € -13 818 € 13 892 € 2 225 € 5 208 € 853 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
7 € 27 € 23 € 11 € 3 € 62 € 90 € 6 €
25
XI.
Kurzové zisky
7€ 27€ 23€ 11€ 3€ 62€ 90€ 6€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
815 € 1 397 € 1 526 € 1 370 € 1 263 € 302 € 263 € 237 € 251 €
31
M.
Nákladové úroky
22€ 434€ 751€ 1 014€ 703€
32
N.
Kurzové straty
116€ 222€ 306€ 213€ 272€ 230€ 248€ 185€ 200€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
677€ 741€ 469€ 143€ 288€ 72€ 15€ 52€ 51€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-808 € -1 370 € -1 503 € -1 359 € -1 260 € -302 € -201 € -147 € -245 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
2 079 € 2 767 € -7 043 € 1 083 € -5 462 € 3 308 € 3 004 € 3 910 € 67 €
36
P.
Daň z príjmov
58€ 4€ 239€ 960€ 1 264€ 1 040€ 1 006€ 47€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
2 021 € 2 763 € -7 043 € 844 € -6 422 € 2 044 € 1 964 € 2 904 € 20 €