Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
25.08.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 385 245 € 3 276 308 € 2 786 903 € 3 461 921 € 2 455 408 € 1 904 035 € 1 907 441 € 1 815 043 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 385 245€ 3 276 308€ 2 786 903€ 3 461 921€ 2 455 408€ 1 904 035€ 1 907 441€ 1 815 043€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 621 930 € 2 917 552 € 2 622 360 € 1 978 908 € 1 887 267 € 1 693 575 € 1 573 620 € 1 723 510 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
648 471€ 833 936€ 422 916€ 500 835€ 225 764€ 306 266€ 246 355€ 202 512€
10
B.2
Služby
2 973 459€ 2 083 616€ 2 199 444€ 1 478 073€ 1 661 503€ 1 387 309€ 1 327 265€ 1 520 998€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
763 315 € 358 756 € 164 543 € 1 483 013 € 568 141 € 210 460 € 333 821 € 91 533 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
357 741 € 302 571 € 475 768 € 377 349 € 268 383 € 198 691 € 212 511 € 179 858 €
13
C.1
Mzdové náklady
268 098€ 216 976€ 345 810€ 277 068€ 194 706€ 140 108€ 154 507€ 136 522€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
82 021€ 79 031€ 120 983€ 93 418€ 67 795€ 53 424€ 53 315€ 39 307€
16
C.4
Sociálne náklady
7 622€ 6 564€ 8 975€ 6 863€ 5 882€ 5 159€ 4 689€ 4 029€
17
D
Dane a poplatky
10 132€ 403€ 650€ 757€ 567€ 652€ 104€ 109€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
122 829€ 81 365€ 16 839€ 12 995€ 7 919€ 7 359€ 4 120€ 808€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
70 195€ 68 158€ 56 809€ 148 791€ 39 433€ 26 766€ 14 208€ 132 980€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
64 107€ 59 139€ 48 857€ 123 492€ 3 396€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
239 391€ 10 000€ 556€ 319 426€ 222€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
469 159€ 116 829€ 628 877€ 213 912€ 12 178€ 47 588€ 35 500€ 4 334€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
338 898€ 13 038€ 177 267€ 51 850€ 20 762€ 3 856€ 3 126€ 2 139€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
169 571 € 77 227 € 130 292 € 959 847 € 318 503 € 74 256 € 163 668 € 45 933 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 8€ 41€ 114€ 115€ 213€ 71€ 171€
39
N
Nákladové úroky
113 772€ 9 216€ 2€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
33€ 1€ 1 150€ 71€ 11€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
890€ 3 171€ 520€ 400€ 335€ 495€ 304€ 235€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-114 694 € -12 380 € -479 € -286 € -1 372 € -353 € -244 € -64 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
54 877 € 64 847 € 129 813 € 959 561 € 317 131 € 73 903 € 163 424 € 45 869 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
23 531 € 53 278 € 74 615 € 213 349 € 79 962 € 18 713 € 42 830 € 14 975 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
19 253€ 46 879€ 83 387€ 213 349€ 79 962€ 18 713€ 42 830€ 14 975€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
4 278€ 6 399€ -8 772€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
31 346 € 11 569 € 55 198 € 746 212 € 237 169 € 55 190 € 120 594 € 30 894 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
54 877 € 64 847 € 129 813 € 959 561 € 317 131 € 73 903 € 163 424 € 45 869 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
31 346 € 11 569 € 55 198 € 746 212 € 237 169 € 55 190 € 120 594 € 30 894 €