Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCIORONTO, a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
192 989 € 122 865 € 89 093 € 448 613 € 722 620 € 35 075 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
-8 692€ 14 343€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
192 734€ 84 080€ 38 740€ 423 739€ 704 678€ 17 101€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
13 834€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
255€ 38 785€ 50 353€ 19 732€ 3 599€ 17 974€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
355 816 € 358 444 € 117 808 € 492 720 € 863 901 € 1 336 883 € 800 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
60 734€ 18 080€ 22 506€ 111 908€ 218 863€ 41 426€
11
C.
Služby
6 573€ 13 809€ 17 606€ 156 116€ 338 962€ 122 971€ 800€
12
D.
Osobné náklady
6 523€ 19 534€ 161 502€ 272 234€ 67 842€
13
E.
Dane a poplatky
7 007€ 7 007€ 7 040€ 200€ 99€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
281 247€ 281 247€ -800€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
255€ 38 785€ 51 155€ 56 154€ 33 642€ 1 105 345€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-162 827 € -235 579 € -28 715 € -44 107 € -141 281 € -1 301 808 € -800 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
125 427 € 52 191 € -1 372 € 147 023 € 161 196 € -147 296 € -800 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
15 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
15€ 1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 460 € 10 € 5 664 € 7 426 € 9 050 € 809 990 € 0 € 0 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
31
M.
Nákladové úroky
804 008€ 0€ 0€
32
N.
Kurzové straty
36€ 53€ 442€ 0€ 0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 460€ 10€ 5 664€ 7 390€ 8 997€ 5 540€ 0€ 0€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 460 € -10 € -5 664 € -7 426 € -9 035 € -809 989 € 0 € 0 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-165 287 € -235 589 € -34 379 € -51 533 € -150 316 € -2 111 797 € -800 € 0 € 0 €
36
P.
Daň z príjmov
2 880€ 960€ 480€ 480€ 0€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-165 287 € -235 589 € -34 379 € -51 533 € -153 196 € -2 112 757 € -1 280 € -480 € 0 €