Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ESA Group s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
6 871 937 € 3 360 174 € 31 206 € 64 908 € 57 143 € 103 256 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
6 710 415€ 3 256 129€ 13 989€ 28 807€ 28 266€ 65 010€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
161 500€ 102 645€ 9 025€ 34 466€ 28 394€ 37 579€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
6 694€ 417€ 417€ 667€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
22€ 1 400€ 1 498€ 1 218€ 66€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
7 085 961 € 3 430 518 € 40 709 € 63 991 € 58 842 € 104 911 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 890 595€ 3 288 718€ 16 936€ 21 729€ 20 561€ 63 859€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 024€ 7 146€ 17 456€ 18 362€ 16 345€
11
C.
Služby
194 341€ 141 800€ 5 900€ 14 271€ 11 860€ 17 316€
12
D.
Osobné náklady
1 582€ 4 129€ 4 833€ 4 361€
13
E.
Dane a poplatky
269€ 707€ 533€ 502€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 358€ 2 623€ 2 500€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 677€ 1 051€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1€ 2 199€ 1 290€ 70€ 28€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-214 024 € -70 344 € -9 503 € 917 € -1 699 € -1 655 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-214 045 € -71 744 € -6 968 € 9 817 € 5 877 € 5 069 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
17 € 0 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
17€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
311 € 151 € 150 € 540 € 513 € 541 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
20€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
291€ 151€ 150€ 540€ 513€ 541€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-311 € -134 € -150 € -540 € -513 € -541 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-214 335 € -70 478 € -9 653 € 377 € -2 212 € -2 196 €
36
P.
Daň z príjmov
2 880€ 960€ 960€ 960€ 75€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-214 335 € -73 358 € -10 613 € -583 € -3 172 € -2 271 €