Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

wellness technik, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
-
-
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
503 176 € 512 591 € 504 769 € 323 756 € 432 683 € 1 027 760 € 711 934 € 243 862 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
22 381€ 19 741€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
477 130€ 448 905€ 484 904€ 317 922€ 404 668€ 1 007 494€ 711 459€ 222 412€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
833€ 8 914€ 5 834€ 5 834€ 25 151€ 2 667€ 20 833€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 832€ 35 031€ 14 031€ 2 864€ 17 599€ 475€ 617€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
500 026 € 505 451 € 415 545 € 367 633 € 401 879 € 1 002 478 € 682 753 € 265 665 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 532€ 3 665€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
240 762€ 247 174€ 266 913€ 237 375€ 173 135€ 586 088€ 439 611€ 146 927€
11
C.
Služby
119 008€ 126 356€ 57 817€ 41 548€ 108 718€ 300 066€ 139 841€ 51 461€
12
D.
Osobné náklady
89 134€ 79 391€ 71 665€ 68 108€ 67 706€ 70 846€ 86 547€ 57 603€
13
E.
Dane a poplatky
2 703€ 3 586€ 1 334€ 279€ 1 310€ 1 159€ 1 583€ 1 456€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 130€ 21 495€ 12 411€ 10 151€ 18 687€ 30 781€ 11 346€ 5 146€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 985€ 20 832€ 2 721€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
611€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 757€ 15 799€ 5 405€ 10 172€ 11 491€ 10 206€ 3 825€ 3 072€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
3 150 € 7 140 € 89 224 € -43 877 € 30 804 € 25 282 € 29 181 € -21 803 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
137 209 € 91 451 € 160 174 € 38 999 € 122 815 € 121 340 € 132 007 € 24 024 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
3 € 16 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
2€ 15€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
8 210 € 5 198 € 4 998 € 5 174 € 4 213 € 5 171 € 3 396 € 589 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
6 290€ 3 234€ 3 409€ 3 997€ 3 387€ 2 912€ 1 095€ 282€
32
N.
Kurzové straty
23€ 243€ 717€ 30€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 920€ 1 964€ 1 566€ 1 177€ 826€ 2 016€ 1 584€ 277€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-8 210 € -5 198 € -4 998 € -5 174 € -4 213 € -5 168 € -3 380 € -588 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-5 060 € 1 942 € 84 226 € -49 051 € 26 591 € 20 114 € 25 801 € -22 391 €
36
P.
Daň z príjmov
16 961€ 5 511€ 7 006€ 4 997€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-5 060 € 1 942 € 67 265 € -49 051 € 21 080 € 13 108 € 20 804 € -22 391 €