Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
44 604 € 156 522 € 1 704 979 € 625 958 € 443 549 € 811 364 € 623 710 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 960 € 8 880 € 14 800 € 20 720 € 14 301 € 20 219 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
2 960 € 8 880 € 14 800 € 20 720 € 14 301 € 20 219 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 960€ 8 880€ 14 800€ 20 720€ 14 301€ 20 219€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
44 604 € 153 562 € 1 696 099 € 611 158 € 422 829 € 797 063 € 603 491 €
015
B.I.
Zásoby
12 818€ 12 894€ 13 008€ 12 890€ -275€ -366€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
779 987€ 209 987€ 200 362€ 48 257€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
23 816 € 135 604 € 734 846 € 368 811 € 173 524 € 237 953 € 126 780 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
22 911€ 117 420€ 734 546€ 323 256€ 129 115€ 194 781€ 69 133€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
17 827€ 45 555€ 44 409€ 9 379€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
905€ 357€ 300€ 33 793€ 57 647€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
7 970 € 5 064 € 168 258 € 19 470 € 49 218 € 511 219 € 476 711 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
7 970€ 5 064€ 168 258€ 19 470€ 49 218€ 511 219€ 476 711€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
44 604 € 156 522 € 1 704 979 € 625 958 € 443 549 € 811 364 € 623 710 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
7 495 € 23 629 € 1 162 301 € 403 346 € 421 675 € 590 186 € 439 213 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
5 001€ 5 001€ 5 001€ 5 001€ 5 001€ 5 001€ 5 001€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
13 627€ 8 732€ 393 345€ 321 165€ 429 212€ 207 253€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-16 133 € 4 896 € 758 955 € 72 180 € 411 674 € 150 973 € 221 959 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
37 109 € 132 893 € 542 678 € 222 612 € 21 874 € 221 178 € 184 497 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
618€ 498€ 363€ 230€ 144€ 110€ 78€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
36 241 € 128 985 € 539 450 € 222 382 € 21 730 € 221 068 € 144 081 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
16 921€ 110 411€ 305 306€ 212 702€ 20 987€ 149 281€ 104 559€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 023€ 999€ 997€ 987€ 243€ 246€ 247€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 750€ 1 058€ 231 514€ 7 090€ 89€ 14 144€ 13 629€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
16 547€ 16 517€ 1 633€ 1 603€ 411€ 57 397€ 25 646€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
250€ 3 410€ 2 865€ 40 338€