Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

X-BIONIC® SPHERE a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
14 100 415€ 10 750 476€ 7 505 411€ 19 861 709€ 15 835 322€ 1 960 973€ 58 165€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
19 398 046 € 12 164 712 € 9 085 412 € 21 286 808 € 38 992 542 € 14 734 239 € 6 447 162 € 1 960 973 € 58 165 € 20 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 854 501€ 1 337 664€ 985 822€ 2 037 950€ 2 066 810€ 1 639 154€ 1 511 682€ 188 195€ 422€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 245 914€ 9 412 812€ 6 519 589€ 17 823 759€ 13 768 512€ 12 644 390€ 4 591 603€ 1 745 034€ 57 743€ 20 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 202€ 25 833€ 4 692€ 22 475 000€ 808€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 296 429€ 1 414 236€ 1 554 168€ 1 420 407€ 682 220€ 450 695€ 343 069€ 27 744€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
24 867 343 € 18 509 065 € 18 853 397 € 30 071 495 € 37 521 985 € 29 496 190 € 52 950 901 € 7 458 358 € 432 239 € 169 867 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
772 917€ 532 688€ 429 569€ 894 124€ 782 367€ 2 149 415€ 1 064 932€ 136 330€ 422€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 515 978€ 2 400 430€ 1 932 604€ 3 247 632€ 3 167 920€ 2 153 223€ 2 897 222€ 889 235€ 19 115€ 363€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-92 450€ -112 676€ 241 217€
14
D.
Služby
4 391 500€ 4 341 281€ 3 440 291€ 10 551 195€ 9 921 209€ 10 831 234€ 6 306 795€ 4 869 521€ 154 048€ 16 184€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 986 624 € 4 018 636 € 5 206 413 € 6 559 014 € 5 528 134 € 5 058 610 € 3 770 607 € 1 192 336 € 232 895 € 152 774 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 651 530€ 2 956 044€ 3 633 456€ 4 770 986€ 4 017 709€ 3 689 209€ 2 812 019€ 863 760€ 170 174€ 110 980€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 236 198€ 1 003 718€ 1 257 919€ 1 638 787€ 1 378 037€ 1 252 683€ 906 034€ 294 248€ 58 941€ 39 332€
19
E.4.
Sociálne náklady
98 896€ 58 874€ 315 038€ 149 241€ 132 388€ 116 718€ 52 554€ 34 328€ 3 780€ 2 462€
20
F.
Dane a poplatky
316 582€ 304 314€ 294 115€ 319 944€ 340 933€ 269 447€ 173 078€ 3 657€ 683€ 541€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 768 014€ 6 504 642€ 6 947 230€ 7 661 775€ 6 182 437€ 8 366 251€ 38 410 597€ 52 947€ 76€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 768 014€ 6 504 642€ 6 773 278€ 7 511 775€ 6 182 437€ 8 366 251€ 38 410 597€ 52 947€ 76€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
173 952€ 150 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
24€ 10 717 769€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-113 543€ -94 445€ -230 884€ 376 434€ 39 792€ 468 860€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 229 247€ 501 519€ 926 509€ 574 053€ 600 207€ 199 150€ 327 670€ 314 332€ 25 000€ 5€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-5 469 297 € -6 344 353 € -9 767 985 € -8 784 687 € 1 470 557 € -14 761 951 € -46 503 739 € -5 497 385 € -374 074 € -149 867 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 420 020 € 3 476 077 € 1 795 397 € 5 281 434 € 1 722 609 € -850 328 € -4 165 664 € -3 961 857 € -115 420 € 3 453 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 526 977 € 2 516 647 € 2 519 708 € 2 510 612 € 2 520 154 € 2 525 764 € 4 889 252 € 389 850 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
439 773 € 48 497 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
439 773€ 48 497€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 516 617 € 2 516 622 € 2 516 593 € 2 509 948 € 2 520 154 € 2 520 090 € 4 447 243 € 339 691 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 516 617€ 2 516 622€ 2 516 593€ 2 509 948€ 2 520 154€ 2 520 090€ 4 447 243€ 339 691€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
10 360€ 25€ 3 114€ 664€ 5 672€ 2 236€ 1 662€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 460 755 € 7 845 050 € 7 435 034 € 7 053 673 € 7 655 166 € 9 724 816 € 10 325 012 € 737 656 € 11 313 € 1 126 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
582€ 168€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 380 295 € 7 784 371 € 7 363 975 € 7 001 171 € 7 590 062 € 9 669 137 € 10 283 433 € 689 058 € 10 009 € 492 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 275 644€ 908 473€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 104 651€ 6 875 898€ 7 363 975€ 7 001 171€ 7 590 062€ 9 669 137€ 10 283 433€ 689 058€ 10 009€ 492€
52
O.
Kurzové straty
968€ 2 269€ 23 203€ 1 230€ 2 312€ 10 837€ 8 420€ 892€ 226€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
79 492€ 58 410€ 47 856€ 51 272€ 62 792€ 44 842€ 32 577€ 47 706€ 910€ 634€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 933 778 € -5 328 403 € -4 915 326 € -4 543 061 € -5 135 012 € -7 199 052 € -5 435 760 € -347 806 € -11 312 € -1 126 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-11 403 075 € -11 672 756 € -14 683 311 € -13 327 748 € -3 664 455 € -21 961 003 € -51 939 499 € -5 845 191 € -385 386 € -150 993 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
14 € 15 € 10 € 61 € 29 € 2 894 € -37 651 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
14€ 15€ 10€ 61€ 29€ 2 894€ 5 783€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-43 434€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-11 403 089 € -11 672 771 € -14 683 321 € -13 327 809 € -3 664 484 € -21 963 897 € -51 901 848 € -5 845 191 € -386 346 € -150 993 €