Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo PRIETRŽ-PODHORIE

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
279 943 € 318 245 € 202 430 € 244 800 € 174 790 € 142 216 € 74 243 € 13 076 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
88 794 € 91 571 € 91 011 € 95 799 € 98 019 € 7 872 € 9 881 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
88 794 € 91 571 € 91 011 € 95 799 € 98 019 € 7 872 € 9 881 €
012
A.II.1
Pozemky
88 794€ 86 392€ 89 170€ 91 948€ 87 983€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 841€ 3 851€ 10 036€ 7 872€ 9 881€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 179€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
191 149 € 226 674 € 111 419 € 149 001 € 76 771 € 134 344 € 64 362 € 13 076 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
64 125 € 202 127 € 60 014 € 72 613 € 66 151 € 55 085 € 40 570 € 12 591 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
12 591€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
117 222 € 16 834 € 3 384 € 72 060 € 9 079 € 46 823 € 10 501 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
31 064€ 1 091€ 37 580€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
86 057€ 16 706€ 3 349€ 70 923€ 9 045€ 7 296€ 8 462€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
101€ 128€ 35€ 46€ 34€ 1 947€ 2 039€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
9 802 € 7 713 € 48 021 € 4 328 € 1 541 € 32 436 € 13 291 € 485 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 802€ 7 713€ 48 021€ 4 328€ 1 541€ 32 436€ 13 291€ 9€
057
B.IV.2
Účty v bankách
476€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
279 943 € 318 245 € 202 430 € 244 800 € 174 790 € 142 216 € 74 243 € 13 076 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
49 461 € 37 488 € 146 682 € 61 710 € 37 814 € 11 002 € 5 481 € 1 050 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 250 € 1 250 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 500€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
625 € 625 € 625 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
150€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
35 613 € 144 557 € 59 585 € 33 384 € 3 831 € 3 831 € -600 € -600 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-600€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
11 973 € -108 944 € 84 972 € 26 676 € 32 333 € 5 521 € 4 431 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
230 482 € 280 757 € 55 748 € 183 090 € 136 976 € 131 214 € 68 762 € 12 026 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
90 887 € 140 380 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
6 599 € 40 377 € 55 748 € 149 090 € 136 976 € 131 214 € 68 762 € 12 026 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 005€ 37 804€ 38 825€ 87 170€ 34 893€ 104 616€ 61 771€ 9 536€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 324€ 2 302€ 335€ 61 455€ 92 711€ 25 252€ 5 739€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 490€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
237€ 238€ 383€ 383€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
33€ 33€ 16 205€ 82€ 9 372€ 1 346€ 1 252€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
132 996 € 100 000 € 34 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
92 720€ 100 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
40 276€ 34 000€