Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo PRIETRŽ-PODHORIE

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
176 638 € 278 147 € 273 791 € 203 804 € 200 344 € 216 701 € 71 786 € 12 591 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
19 473€ 8 390€ 7 853€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
244 747€ 77 118€ 191 649€ 121 657€ 116 385€ 127 209€ 20 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-141 947€ 140 048€ -12 348€ 6 296€ 10 879€ 14 516€ 27 979€ 12 591€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
601€ 6 271€ 636€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
73 838€ 60 981€ 74 416€ 67 461€ 66 809€ 66 487€ 23 807€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
156 228 € 237 523 € 164 277 € 168 017 € 156 816 € 209 780 € 66 044 € 12 567 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 473€ 8 390€ 7 913€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
56 343€ 60 713€ 57 119€ 75 617€ 61 642€ 81 847€ 18 614€ 5 296€
11
C.
Služby
87 719€ 158 846€ 71 051€ 71 817€ 83 942€ 84 625€ 46 627€ 7 271€
12
D.
Osobné náklady
3 245€ 6 566€ 8 485€ 676€ 20€ 30 979€
13
E.
Dane a poplatky
5 893€ 6 737€ 2 688€ 2 517€ 1 657€ 1 657€ 633€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 777€ 4 620€ 4 788€ 8 963€ 3 066€ 2 010€ 168€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
562€ 6 271€ 636€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
251€ 41€ 111€ 37€ 218€ 113€ 2€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
20 410 € 40 624 € 109 514 € 35 787 € 43 528 € 6 921 € 5 742 € 24 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-41 262 € -2 393 € 51 131 € -19 481 € -18 320 € -24 807 € -17 262 € 24 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
5 164 € 140 372 € 1 888 € 2 582 € 1 824 € 55 € 59 € 24 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 484€ 805€ 1 146€ 1 867€ 1 222€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 680€ 139 567€ 742€ 715€ 602€ 55€ 59€ 24€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 164 € -140 372 € -1 888 € -2 582 € -1 823 € -54 € -59 € -24 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
15 246 € -99 748 € 107 626 € 33 205 € 41 705 € 6 867 € 5 683 €
36
P.
Daň z príjmov
3 273€ 9 196€ 22 654€ 6 529€ 9 372€ 1 346€ 1 252€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
11 973 € -108 944 € 84 972 € 26 676 € 32 333 € 5 521 € 4 431 €