Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TexoPlex s.r.o

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
59 740 € 74 416 € 135 409 € 114 262 € 110 256 € 142 030 € 91 816 € 61 014 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 990€ 66 776€ 123 810€ 107 249€ 99 796€ 136 856€ 83 816€ 61 014€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 000€ 800€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
51 750€ 5 640€ 11 599€ 7 013€ 10 460€ 4 374€ 8 000€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
69 269 € 73 381 € 127 881 € 112 246 € 101 878 € 131 836 € 99 913 € 64 337 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 698€ 6 810€ 8 741€ 12 508€ 8 069€ 5 160€ 9 891€ 11 922€
11
C.
Služby
4 748€ 44 692€ 85 010€ 73 044€ 65 262€ 92 406€ 83 397€ 24 106€
12
D.
Osobné náklady
2 728€ 12 835€ 19 990€ 14 248€ 17 554€ 8 305€ 1 607€
13
E.
Dane a poplatky
306€ 169€ 118€ 96€ 53€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 333€ 7 248€ 10 498€ 10 499€ 9 752€ 4 448€ 2 475€ 450€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
52 298€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 464€ 1 490€ 3 473€ 1 829€ 1 145€ 21 517€ 2 490€ 27 859€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-9 529 € 1 035 € 7 528 € 2 016 € 8 378 € 10 194 € -8 097 € -3 323 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
544 € 15 274 € 30 059 € 21 697 € 26 465 € 39 290 € -9 472 € 24 986 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 € 3 € 4 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€ 3€ 4€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
87 € -2 € 647 € 787 € 667 € 44 € 43 € 40 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
87€ -2€ 647€ 787€ 667€ 44€ 43€ 40€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-87 € 2 € -647 € -787 € -665 € -41 € -39 € -38 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-9 616 € 1 037 € 6 881 € 1 229 € 7 713 € 10 153 € -8 136 € -3 361 €
36
P.
Daň z príjmov
195€ 873€ 960€ 960€ 1 113€ 961€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-9 616 € 842 € 6 008 € 269 € 6 753 € 9 040 € -9 097 € -3 361 €