Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
999 422 € 1 049 451 € 693 125 € 368 794 € 324 516 € 230 992 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
2 393€ 264 827€ 50 306€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
996 939€ 784 624€ 642 528€ 368 127€ 323 370€ 230 992€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
90€ 291€ 667€ 1 146€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
744 623 € 877 514 € 543 874 € 258 712 € 167 641 € 122 037 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 895€ 240 106€ 40 180€ 509€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 138€ 8 066€ 5 948€ 2 741€ 2 071€ 331€
11
C.
Služby
588 122€ 515 019€ 375 107€ 162 972€ 114 572€ 65 919€
12
D.
Osobné náklady
142 812€ 112 836€ 121 348€ 89 895€ 50 061€ 55 527€
13
E.
Dane a poplatky
100€ 107€ 269€ 67€ 81€ 74€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
348€ 209€ 139€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 556€ 1 032€ 813€ 2 898€ 347€ 186€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
254 799 € 171 937 € 149 251 € 110 082 € 156 875 € 108 955 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
405 177 € 286 260 € 271 599 € 202 414 € 206 218 € 164 742 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 436 € 11 869 € 796 € 3 779 € 3 624 € 146 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
2 436€ 11 869€ 796€ 3 779€ 3 624€ 146€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
7 056 € 4 388 € 20 338 € 1 374 € 818 € 505 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
6 204€ 3 854€ 20 275€ 803€ 775€ 480€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
852€ 534€ 63€ 571€ 43€ 25€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 620 € 7 481 € -19 542 € 2 405 € 2 806 € -359 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
250 179 € 179 418 € 129 709 € 112 487 € 159 681 € 108 596 €
36
P.
Daň z príjmov
54 057€ 38 820€ 28 087€ 24 395€ 33 732€ 23 067€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
196 122 € 140 598 € 101 622 € 88 092 € 125 949 € 85 529 €