Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROFI DCA, s. r. o. v konkurze

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
351 683€ 1 033 128€ 957 346€ 1 185 599€ 1 175 486€ 1 171 777€ 373 528€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
484 162 € 1 223 015 € 1 092 816 € 1 248 980 € 1 195 931 € 1 193 745 € 391 787 € 2 362 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 872€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
351 683€ 1 031 256€ 957 346€ 1 185 599€ 1 175 486€ 1 171 777€ 373 528€ 2 162€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-964€ 964€ 20 700€ -40€ -10 763€ 10 803€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
16 961€ 13 500€ 4 000€ 8 417€ 8 333€ 3 750€ 200€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
115 518€ 177 351€ 130 506€ 34 264€ 12 152€ 32 731€ 3 706€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
611 369 € 1 211 608 € 1 140 721 € 1 213 698 € 1 263 663 € 1 188 421 € 410 897 € 6 112 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 156€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
37 475€ 129 739€ 149 428€ 189 594€ 144 935€ 135 861€ 33 527€ 1 740€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
289 253€ 644 802€ 324 224€ 374 617€ 538 061€ 579 244€ 345 361€ 1 071€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
167 221 € 242 924 € 527 941 € 612 618 € 538 615 € 425 792 € 15 464 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
119 936€ 176 100€ 383 187€ 444 247€ 389 921€ 307 757€ 11 037€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
41 685€ 60 604€ 132 315€ 154 453€ 137 414€ 108 909€ 4 229€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 600€ 6 220€ 12 439€ 13 918€ 11 280€ 9 126€ 198€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
778€ 2 559€ 2 867€ 2 152€ 1 501€ 1 974€ 1 013€ 969€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 649€ 16 895€ 26 817€ 25 238€ 25 875€ 16 070€ 5 395€ 1 389€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 649€ 16 895€ 26 817€ 25 238€ 25 875€ 16 070€ 5 395€ 1 389€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 177€ 759€ 7 361€ 3 739€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
106 816€ 172 774€ 109 444€ 9 479€ 7 315€ 29 480€ 6 398€ 943€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-127 207 € 11 407 € -47 905 € 35 282 € -67 732 € 5 324 € -19 110 € -3 750 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
24 955 € 256 467 € 484 658 € 642 088 € 492 450 € 445 909 € 5 443 € -649 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
190 € 108 417 € 2 172 € 1 719 € 122 € 75 € 66 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
108 209€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
47 € 120 € 8 € 1 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
47€ 120€ 8€ 1€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
190€ 208€ 2 172€ 1 672€ 2€ 67€ 65€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 789 € 212 410 € 25 365 € 21 997 € 12 044 € 5 032 € 928 € 36 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
202 000€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 827 € 5 890 € 8 260 € 6 728 € 4 455 € 710 € 74 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 827€ 5 890€ 8 260€ 6 728€ 4 455€ 710€ 74€ 0€
52
O.
Kurzové straty
2 035€ 3 087€ 14 053€ 12 341€ 5 394€ 2 703€ 571€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 927€ 1 433€ 3 052€ 2 928€ 2 195€ 1 619€ 283€ 36€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 599 € -103 993 € -23 193 € -20 278 € -11 922 € -4 957 € -862 € -36 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-135 806 € -92 586 € -71 098 € 15 004 € -79 654 € 367 € -19 972 € -3 786 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 961 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
10€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 961€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-135 806 € -92 596 € -71 098 € 12 124 € -82 534 € -2 513 € -20 933 € -3 786 €