Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

(4)AKTÍVA, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.06.2013
31.12.2013
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
13,1 % 15,7 % 11,9 % 18,0 % 20,7 % 23,7 % -1,4 %
Návratnosť aktív (ROA)
11,2 % 13,1 % 9,7 % 14,3 % 15,8 % 23,6 % -1,4 %
Zisková marža
6,7 % 12,3 % 8,4 % 10,2 % 10,8 % 11,1 % -1,3 %
Hrubá marža
8,4 % 15,5 % 11,4 % 13,1 % 14,2 % 14,2 % -1,3 %
Celková zadlženosť
14,3 % 16,2 % 18,3 % 20,6 % 23,5 % 0,3 % 0,3 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
N/A
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Čistý cash flow
Čistý dlh
Marže
Hrubá marža
EBITDA marža
Prevádzková marža
Zisková marža
Marža účtovného cash flow
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
N/A
Záväzky/EBITDA
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
Krátkodobá zadlženosť
Finančná páka
Platobná neschopnosť obchodná
N/A N/A N/A N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Návratnosť investovaného kapitálu
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
Obrat aktív
Obrat obežného majetku
Doba obratu pohľadávok
N/A
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
N/A
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
N/A
Doba splácania záväzkov
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Stupeň prevádzkovej páky
N/A
Efektívna daňová sadzba
N/A
Prirážka
Finančná efektívnosť tržieb
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
Stupeň oddlženia
Krátkodobá toková oddlženosť
Miera zadlženosti vlastného imania
Altmanovo Z-skóre
N/A