Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
60 792 399€ 40 085 022€ 39 685 851€ 42 891 667€ 40 295 711€ 35 293 700€ 40 433 547€ 42 511 739€ 45 674 029€ 46 539 341€ 43 269 311€ 40 959 252€ 43 386 688€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
926 964€ 512 581€ 557 592€ 559 938€ 553 751€ 692 896€ 1 053 075€ 1 262 231€ 1 501 337€ 1 224 530€ 1 327 989€ 1 148 620€ 1 605 099€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
441 897€ 418 331€ 512 106€ 448 346€ 478 324€ 656 797€ 1 041 562€ 1 250 718€ 1 501 337€ 1 112 827€ 1 196 118€ 979 605€ 1 470 944€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 682€ 1 425€ 2 780€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
485 067€ 94 250€ 45 487€ 111 592€ 75 427€ 36 099€ 11 513€ 11 513€ 0€ 111 703€ 131 189€ 167 590€ 131 375€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
59 574 130€ 39 281 136€ 38 836 954€ 42 040 424€ 39 450 655€ 34 309 499€ 39 089 167€ 40 958 203€ 43 967 387€ 45 243 506€ 41 870 017€ 39 787 689€ 41 752 007€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
9 677 255€ 9 677 255€ 9 677 255€ 9 677 255€ 9 506 382€ 9 505 116€ 9 505 116€ 9 505 116€ 9 657 181€ 9 716 365€ 9 716 365€ 9 716 365€ 9 718 061€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
89 025€ 89 025€ 65 025€ 65 025€ 48 667€ 48 667€ 48 667€ 48 667€ 48 745€ 48 745€ 48 745€ 48 745€ 48 903€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
22 977 471€ 19 588 666€ 21 448 629€ 21 815 204€ 15 424 171€ 15 208 408€ 17 209 094€ 18 874 693€ 21 022 427€ 19 571 877€ 21 232 103€ 23 334 084€ 25 333 216€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
24 635 971€ 6 327 675€ 6 757 239€ 7 378 334€ 6 421 796€ 7 070 042€ 10 672 167€ 11 826 581€ 12 088 972€ 12 000 945€ 5 704 098€ 5 691 590€ 6 011 378€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
167 742€ 189 226€ 441 537€ 684 689€ 961 411€ 1 046 711€ 1 432 534€ 415 686€ 302 808€ 359 937€ 564 439€ 583 071€ 124 747€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
235 777€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
1 790 890€ 3 409 289€ 447 270€ 2 419 918€ 7 088 228€ 1 430 555€ 221 590€ 287 041€ 847 254€ 3 545 636€ 4 604 266€ 413 834€ 515 702€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 420€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
291 305€ 291 305€ 291 305€ 291 305€ 291 305€ 291 305€ 291 305€ 291 305€ 205 305€ 71 305€ 71 305€ 22 943€ 29 582€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
281 639€ 281 639€ 281 639€ 281 639€ 281 639€ 281 639€ 281 639€ 281 639€ 195 639€ 61 639€ 61 639€ 13 277€ 19 916€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
9 666€ 9 666€ 9 666€ 9 666€ 9 666€ 9 666€ 9 666€ 9 666€ 9 666€ 9 666€ 9 666€ 9 666€ 9 666€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
35 631 154€ 43 044 003€ 44 249 396€ 40 322 247€ 44 897 246€ 36 607 277€ 22 412 058€ 24 345 135€ 24 637 637€ 17 694 776€ 17 080 259€ 15 438 021€ 17 999 660€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
37 981€ 41 632€ 38 959€ 39 145€ 49 969€ 51 473€ 69 998€ 128 685€ 210 529€ 222 056€ 238 764€ 243 192€ 408 208€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
20 538€ 23 660€ 19 836€ 18 995€ 27 858€ 27 897€ 48 149€ 106 657€ 187 176€ 201 761€ 217 211€ 241 889€ 351 296€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
17 258€ 17 632€ 18 195€ 19 364€ 20 845€ 21 616€ 19 980€ 20 463€ 22 022€ 19 041€ 20 287€ 0€ 56 566€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
186€ 340€ 927€ 786€ 1 266€ 1 959€ 1 869€ 1 565€ 1 331€ 1 254€ 1 266€ 1 303€ 346€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 171 204€ 141 329€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 171 204€ 141 329€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
10 173 649€ 5 478 289€ 3 746 260€ 2 991 886€ 2 251 318€ 1 635 667€ 2 053 767€ 1 143 007€ 7 899 043€ 2 042 888€ 1 147 959€ 996 718€ 1 745 128€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
3 443 643€ 4 186 205€ 3 316 883€ 2 707 864€ 2 004 338€ 1 324 544€ 1 937 224€ 1 122 520€ 2 576 624€ 1 398 476€ 994 452€ 888 872€ 1 676 338€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
276 950€ 181 308€ 159 123€ 130 099€ 58 381€ 95 695€ 97 845€ 9 675€ 105 004€ 18 102€ 134 750€ 81 825€ 26 242€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 106 114€ 0€ 0€ 0€ 1 353€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
6 287 287€ 973 002€ 158 464€ 143 840€ 184 493€ 204 489€ 7 793€ 0€ 100 266€ 607 679€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
165 769€ 137 774€ 111 791€ 10 083€ 4 106€ 10 940€ 10 906€ 10 812€ 11 035€ 18 631€ 18 757€ 26 021€ 41 195€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
25 419 524€ 37 524 082€ 40 464 177€ 37 291 216€ 42 595 959€ 34 920 137€ 20 288 292€ 23 073 443€ 16 356 861€ 15 288 503€ 15 693 536€ 14 198 111€ 15 846 324€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
11 352€ 16 388€ 16 697€ 16 733€ 15 726€ 19 969€ 30 804€ 13 699€ 31 486€ 32 896€ 69 758€ 43 305€ 34 432€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
25 408 171€ 37 507 694€ 40 447 481€ 37 274 484€ 42 580 233€ 34 900 169€ 20 257 489€ 23 059 744€ 16 325 375€ 15 255 607€ 15 623 778€ 14 154 806€ 15 811 892€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
6 375 676€ 6 309 024€ 6 607 591€ 8 433 571€ 7 334 388€ 5 152 647€ 7 257 532€ 5 127 624€ 7 314 788€ 5 889 353€ 6 570 682€ 4 133 537€ 5 166 565€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
6 369 778€ 6 303 230€ 6 594 692€ 8 414 840€ 7 312 713€ 5 143 864€ 7 252 325€ 5 112 222€ 7 195 632€ 5 096 280€ 6 493 173€ 4 131 281€ 5 166 565€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
5 899€ 5 794€ 12 899€ 18 730€ 21 675€ 8 783€ 5 207€ 15 401€ 119 156€ 793 073€ 77 508€ 2 256€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
102 799 230€ 89 438 049€ 90 542 838€ 91 647 485€ 92 527 346€ 77 053 623€ 70 103 138€ 71 984 498€ 77 626 454€ 70 123 469€ 66 920 252€ 60 530 810€ 66 552 913€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
34 587 275€ 36 913 427€ 36 567 543€ 35 603 222€ 33 759 453€ 32 894 890€ 32 751 915€ 34 412 292€ 42 713 908€ 35 662 380€ 36 843 829€ 37 589 771€ 42 062 636€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
66 889 029€ 66 889 029€ 66 889 029€ 66 889 029€ 66 724 550€ 66 724 550€ 66 724 550€ 66 724 550€ 66 724 550€ 66 724 550€ 66 724 550€ 66 724 550€ 66 724 550€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
66 889 029€ 66 889 029€ 66 889 029€ 66 889 029€ 66 724 550€ 66 724 550€ 66 724 550€ 66 724 550€ 66 724 550€ 66 724 550€ 66 724 550€ 66 724 550€ 66 724 550€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
968 788€ 951 494€ 903 278€ 819 313€ 776 085€ 768 936€ 768 936€ 768 936€ 620 201€ 620 201€ 620 201€ 620 201€ 620 201€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
968 788€ 951 494€ 903 278€ 819 313€ 776 085€ 768 936€ 768 936€ 768 936€ 620 201€ 620 201€ 620 201€ 620 201€ 620 201€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-30 944 389€ -31 272 979€ -32 189 085€ -33 784 410€ -34 605 745€ -34 741 571€ -33 081 194€ -24 779 578€ -27 605 555€ -30 500 922€ -29 754 981€ -25 282 115€ -47 509 489€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-2 326 152€ 345 884€ 964 322€ 1 679 290€ 864 563€ 142 975€ -1 660 377€ -8 301 617€ 2 974 713€ -1 181 449€ -745 941€ -4 472 865€ 22 227 374€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
25 375 993€ 25 314 771€ 25 583 234€ 23 931 939€ 24 980 037€ 23 821 269€ 24 530 214€ 25 097 238€ 20 620 399€ 22 550 277€ 21 674 074€ 19 812 374€ 20 924 821€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
10 825 249€ 11 227 532€ 14 290 836€ 13 773 135€ 14 248 495€ 13 865 623€ 15 750 492€ 16 023 444€ 12 483 864€ 11 856 437€ 12 043 797€ 11 381 557€ 9 568 338€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
8 977 183€ 9 809 656€ 12 992 786€ 12 428 948€ 13 152 681€ 12 540 332€ 13 971 861€ 14 821 271€ 11 298 178€ 10 413 770€ 10 499 217€ 8 838 068€ 8 495 268€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 848 066€ 1 417 876€ 1 298 051€ 1 344 187€ 1 095 814€ 1 325 291€ 1 778 631€ 1 202 173€ 1 185 686€ 1 442 668€ 1 544 580€ 2 543 489€ 1 073 070€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
351 320€ 429 089€ 336 271€ 367 181€ 174 873€ 106 235€ 131 652€ 53 056€ 118 134€ 167 473€ 175 327€ 260 113€ 441 958€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
175 229€ 144 455€ 144 580€ 143 242€ 130 040€ 95 235€ 66 052€ 51 056€ 37 416€ 13 018€ 28 331€ 67 548€ 50 820€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 785€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 3 900€ 15 600€ 27 300€ 44 833€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150 000€ 300 000€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 000€ 65 600€ 2 000€ 72 217€ 142 066€ 119 773€ 42 565€ 55 353€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
176 091€ 280 734€ 176 091€ 196 640€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 500€ 12 389€ 27 222€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
14 198 461€ 13 657 825€ 10 955 928€ 9 790 998€ 10 556 669€ 9 849 411€ 8 647 602€ 9 020 448€ 8 017 388€ 10 526 367€ 9 454 951€ 8 170 704€ 10 914 525€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
8 493 997€ 8 890 767€ 6 611 857€ 5 430 744€ 6 272 393€ 6 224 444€ 5 283 956€ 5 627 858€ 5 464 051€ 7 367 758€ 6 540 173€ 5 472 941€ 7 459 330€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
2 520 273€ 2 113 847€ 1 989 450€ 2 266 441€ 1 899 657€ 1 373 335€ 1 239 230€ 1 166 993€ 1 141 899€ 1 215 376€ 1 108 502€ 1 132 118€ 1 523 303€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
1 629 077€ 1 354 096€ 1 215 209€ 1 322 556€ 1 157 937€ 1 381 145€ 1 268 956€ 1 237 905€ 1 100 176€ 979 300€ 929 593€ 814 495€ 1 036 229€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
1 215 294€ 1 018 088€ 823 118€ 499 795€ 956 446€ 596 916€ 572 179€ 600 250€ 0€ 649 758€ 565 548€ 385 224€ 523 883€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 744€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84 948€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
339 820€ 281 027€ 316 294€ 271 463€ 270 237€ 273 572€ 283 281€ 386 698€ 311 262€ 314 175€ 311 134€ 365 926€ 286 832€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
964€ 326€ 199€ 625€ 0€ 0€ 468€ 290€ 1 014€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
964€ 326€ 199€ 625€ 0€ 0€ 468€ 290€ 1 014€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
42 835 961€ 27 209 850€ 28 392 061€ 32 112 325€ 33 787 855€ 20 337 464€ 12 821 008€ 12 474 968€ 14 292 146€ 11 910 812€ 8 402 349€ 3 128 665€ 3 565 456€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 677€ 4 766€ 5 579€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
8 771 159€ 7 604 939€ 28 392 061€ 32 112 325€ 33 787 855€ 20 337 464€ 12 821 008€ 12 474 968€ 14 292 146€ 11 910 812€ 8 401 672€ 3 123 899€ 3 559 877€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
34 064 802€ 19 604 911€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
102 799 230€ 89 438 049€ 90 542 838€ 91 647 485€ 92 527 346€ 77 053 623€ 70 103 138€ 71 984 498€ 77 626 454€ 70 123 469€ 66 920 252€ 60 530 810€ 66 552 913€