Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rozhlas a televízia Slovenska

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 675 563€ 1 641 005€ 1 533 333€ 1 997 108€ 2 039 659€ 1 503 218€ 1 358 439€ 1 266 043€ 982 837€ 1 177 421€ 1 255 210€
02
502
Spotreba energie
3 112 136€ 2 740 524€ 2 730 801€ 2 862 378€ 3 082 253€ 3 054 126€ 3 531 302€ 3 599 998€ 3 445 531€ 1 636 952€ 1 950 034€
03
504
Predaný tovar
574€ 9 466€ 8 163€ 8 932€ 8 805€ 7 738€ 8 873€ 9 814€ 7 224€ 15 087€ 17 542€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 159 791€ 972 541€ 1 057 978€ 923 823€ 1 062 735€ 701 134€ 622 139€ 589 552€ 505 131€ 391 804€ 359 166€
05
512
Cestovné
663 041€ 803 721€ 790 903€ 981 809€ 602 743€ 618 658€ 489 325€ 503 656€ 264 409€ 534 870€ 375 698€
06
513
Náklady na reprezentáciu
154 659€ 128 869€ 122 757€ 139 244€ 62 205€ 56 654€ 56 483€ 20 163€ 25 590€ 44 472€ 51 300€
07
518
Ostatné služby
76 293 672€ 71 854 596€ 68 682 596€ 73 761 661€ 65 365 091€ 65 175 426€ 60 254 624€ 60 028 722€ 52 250 830€ 55 563 804€ 41 320 552€
08
521
Mzdové náklady
26 325 289€ 23 953 842€ 22 252 453€ 21 398 250€ 19 840 460€ 19 169 605€ 18 367 630€ 18 047 673€ 19 521 056€ 13 614 825€ 13 957 081€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
9 052 511€ 8 307 701€ 7 757 919€ 7 289 549€ 6 788 453€ 6 600 974€ 6 367 212€ 6 196 717€ 6 657 773€ 4 347 021€ 4 514 391€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
67 892€ 57 891€ 57 645€ 56 922€ 54 516€ 54 483€ 54 445€ 57 327€ 55 695€
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 899 723€ 1 115 270€ 1 057 655€ 882 090€ 872 685€ 828 682€ 665 775€ 1 221 275€ 1 064 863€ 644 298€ 549 184€
12
528
Ostatné sociálne náklady
8 570€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 005€ 25 554€ 267 343€ 121 958€ 87 631€
13
531
Daň z motorových vozidiel
154€ 148€ 178€ 178€ 178€ 155€ 155€ 311€ 135€
14
532
Daň z nehnuteľností
497 117€ 497 115€ 497 115€ 431 875€ 435 311€ 435 220€ 435 229€ 428 314€ 346 835€ 207 373€ 208 530€
15
538
Ostatné dane a poplatky
359 561€ 296 458€ 270 790€ 292 299€ 272 005€ 272 483€ 193 749€ 226 573€ 123 740€ 81 851€ 49 289€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
13 208€ 0€ 33 952€ -560€ 143€ -329 645€ -81 293€ 299€ -1 201 158€ 1 631 648€ 32 299€
17
542
Ostatné pokuty a penále
26 364€ 10 128€ 8 545€ 5 319€ -8 862€ -22 522€ 88 361€ 669 026€ 118 685€ 39 473€ 15 533€
18
543
Odpísanie pohľadávky
3€ 133€ 603€ 79€ 0€ 0€ 551€ 5 906€ 0€ 4 226€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 24€ 4 326€ 9 796€ 7 088€ 9 191€
20
545
Kurzové straty
21 932€ 34 076€ 34 207€ 31 413€ 86 581€ 50 182€ 29 411€ 44 297€ 54 772€ 98 375€ 69 047€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 6 001€
23
548
Manká a škody
3 831€ 10 547€ 535€ 1 074€ 234€ 762€ 2 349€ 7 971€ 58 044€ 2 915€ 9 195€
24
549
Iné ostatné náklady
3 198 434€ -907 280€ 3 177 428€ 4 430 160€ 1 705 758€ 662 747€ 2 861 938€ 1 910 300€ 483 010€ 11 488 873€ 6 040 812€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 318 886€ 7 918 788€ 8 601 562€ 8 092 410€ 7 625 160€ 6 467 205€ 5 948 641€ 6 190 053€ 6 570 653€ 4 568 966€ 5 149 289€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 269 528€ 83 877€ 0€ 0€ 2 961€ 0€ 34 481€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 659€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-1 726 973€ -3 108€ 61 730€ 67 106€ -124 213€ -2 289€ 17 061€ 927 198€ 642 341€ 1 209 842€ 582 102€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
129 125 939€ 119 442 430€ 118 738 849€ 123 922 646€ 109 855 777€ 105 304 997€ 101 274 528€ 101 984 029€ 92 256 794€ 97 428 916€ 76 647 784€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
8 422€ 10 086€ 12 795€ 11 536€ 4 197€ 6 344€ 4 384€ 5 996€ 24 554€ 1 402€ 2 711€
40
602
Tržby z predaja služieb
9 655 022€ 7 822 008€ 7 570 588€ 7 153 126€ 7 591 398€ 5 737 867€ 4 978 481€ 5 616 149€ 6 070 083€ 6 766 461€ 7 310 268€
41
604
Tržby za predaný tovar
983€ 12 165€ 9 924€ 11 405€ 11 796€ 9 943€ 12 276€ 10 403€ 8 293€ 22 861€ 28 761€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
4 211€ 3 107€ 861€ 2 886€ 3 292€ -774€ 22 175€ -1 430€ -1 299€ -1 482€ -892€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 171€ 177€ 23 001€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 915€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
20 789€ 214€ 1 745€ 886€ 1 604€ 5 214€ 293€ 0€ 99 777€ 0€ 3 319€
51
642
Ostatné pokuty a penále
2 549€ 0€ 84€ 95€ 802€ 50 054€ 0€ 996€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
1 161€ 1 412€ 1 423€ 560€ 786€ 0€ 0€ 200€ 567€
53
644
Úroky
14 348€ 13 425€ 11 578€ 11 786€ 2 983€ 2 283€ 5 868€ 14 932€ 6 520€ 15 184€ 9 007€
54
645
Kurzové zisky
886€ 2 394€ 11 495€ 4 960€ 29 775€ 932€ 11 092€ 11 955€ 21 632€ 9 588€ 34 685€
55
646
Prijaté dary
4 872€ 16 090€ 16 090€ 16 090€ 13 846€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
83 219 881€ 82 570 237€ 80 982 203€ 78 275 542€ 75 183 154€ 71 127 615€ 71 322 661€ 72 373 844€ 73 917 339€ 53 319 108€ 53 960 783€
58
649
Iné ostatné výnosy
998 498€ 451 566€ 113 502€ 110 849€ 98 482€ 82 528€ 116 093€ 91 036€ 251 104€ 62 344€ 94 314€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 158€ 8 553€ 15 896€ 1 195 112€ 304 030€ 10 367€ 5 870€ 267 857€ 2 701€ 0€ 196 130€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 524 741€ 0€ 0€ 274 478€ 108 024€ 33 125€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 1 659€
73
691
Dotácie
36 045 909€ 28 758 711€ 28 333 389€ 28 935 771€ 29 648 023€ 26 565 952€ 24 049 856€ 19 120 983€ 33 808 335€ 11 783 210€ 9 350 310€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
129 993 690€ 119 669 968€ 117 081 572€ 115 730 602€ 112 894 166€ 104 123 982€ 100 529 250€ 97 511 896€ 114 485 353€ 72 110 897€ 71 023 088€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
867 752€ 227 538€ -1 657 278€ -8 192 044€ 3 038 390€ -1 181 016€ -745 279€ -4 472 133€ 22 228 559€ -25 318 019€ -5 624 696€
76
591
Daň z príjmov
3 188€ 84 563€ 3 099€ 109 573€ 63 677€ 433€ 662€ 732€ 1 185€ 91€ 1 180€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
864 563€ 142 975€ -1 660 377€ -8 301 617€ 2 974 713€ -1 181 449€ -745 941€ -4 472 865€ 22 227 374€ -25 318 110€ -5 625 876€