Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 783 229€ 1 585 413€ 1 781 583€ 1 990 027€ 1 675 563€ 1 641 005€ 1 533 333€ 1 997 108€ 2 039 659€ 1 503 218€ 1 358 439€ 1 266 043€ 982 837€
02
502
Spotreba energie
4 309 603€ 3 016 963€ 2 772 547€ 2 927 457€ 3 112 136€ 2 740 524€ 2 730 801€ 2 862 378€ 3 082 253€ 3 054 126€ 3 531 302€ 3 599 998€ 3 445 531€
03
504
Predaný tovar
154€ 286€ 236€ 193€ 574€ 9 466€ 8 163€ 8 932€ 8 805€ 7 738€ 8 873€ 9 814€ 7 224€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 122 275€ 1 469 783€ 1 323 480€ 1 058 466€ 1 159 791€ 972 541€ 1 057 978€ 923 823€ 1 062 735€ 701 134€ 622 139€ 589 552€ 505 131€
05
512
Cestovné
830 600€ 842 833€ 567 815€ 276 730€ 663 041€ 803 721€ 790 903€ 981 809€ 602 743€ 618 658€ 489 325€ 503 656€ 264 409€
06
513
Náklady na reprezentáciu
140 897€ 97 076€ 129 760€ 89 784€ 154 659€ 128 869€ 122 757€ 139 244€ 62 205€ 56 654€ 56 483€ 20 163€ 25 590€
07
518
Ostatné služby
86 825 782€ 83 990 383€ 82 743 656€ 71 711 605€ 76 293 672€ 71 854 596€ 68 682 596€ 73 761 661€ 65 365 091€ 65 175 426€ 60 254 624€ 60 028 722€ 52 250 830€
08
521
Mzdové náklady
35 675 858€ 30 305 227€ 27 435 199€ 26 852 796€ 26 325 289€ 23 953 842€ 22 252 453€ 21 398 250€ 19 840 460€ 19 169 605€ 18 367 630€ 18 047 673€ 19 521 056€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
12 383 376€ 10 477 185€ 9 467 666€ 9 283 269€ 9 052 511€ 8 307 701€ 7 757 919€ 7 289 549€ 6 788 453€ 6 600 974€ 6 367 212€ 6 196 717€ 6 657 773€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
73 861€ 73 452€ 71 970€ 70 263€ 67 892€ 57 891€ 57 645€ 56 922€ 54 516€ 54 483€ 54 445€ 57 327€ 55 695€
11
527
Zákonné sociálne náklady
2 029 644€ 1 979 689€ 1 453 054€ 1 565 687€ 1 899 723€ 1 115 270€ 1 057 655€ 882 090€ 872 685€ 828 682€ 665 775€ 1 221 275€ 1 064 863€
12
528
Ostatné sociálne náklady
14 636€ 12 736€ 13 949€ 10 994€ 8 570€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 005€ 25 554€ 267 343€
13
531
Daň z motorových vozidiel
178€ 178€ 178€ 169€ 154€ 148€ 178€ 178€ 178€ 155€ 155€ 311€ 135€
14
532
Daň z nehnuteľností
643 296€ 641 239€ 641 239€ 641 216€ 497 117€ 497 115€ 497 115€ 431 875€ 435 311€ 435 220€ 435 229€ 428 314€ 346 835€
15
538
Ostatné dane a poplatky
728 544€ 723 533€ 555 666€ 480 258€ 359 561€ 296 458€ 270 790€ 292 299€ 272 005€ 272 483€ 193 749€ 226 573€ 123 740€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
1€ 45€ 47€ 337€ 13 208€ 0€ 33 952€ -560€ 143€ -329 645€ -81 293€ 299€ -1 201 158€
17
542
Ostatné pokuty a penále
26 710€ 151 088€ 179 628€ 36 730€ 26 364€ 10 128€ 8 545€ 5 319€ -8 862€ -22 522€ 88 361€ 669 026€ 118 685€
18
543
Odpísanie pohľadávky
905€ 0€ 5€ 0€ 3€ 133€ 603€ 79€ 0€ 0€ 551€ 5 906€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 24€ 4 326€ 9 796€
20
545
Kurzové straty
41 799€ 62 918€ 41 709€ 25 670€ 21 932€ 34 076€ 34 207€ 31 413€ 86 581€ 50 182€ 29 411€ 44 297€ 54 772€
21
546
Dary
6 113€ 2 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 14 690€ 189€ 1 710€ 3 831€ 10 547€ 535€ 1 074€ 234€ 762€ 2 349€ 7 971€ 58 044€
24
549
Iné ostatné náklady
184 477€ 811 037€ 1 252 852€ 533 806€ 3 198 434€ -907 280€ 3 177 428€ 4 430 160€ 1 705 758€ 662 747€ 2 861 938€ 1 910 300€ 483 010€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 157 642€ 4 919 399€ 5 617 193€ 5 919 450€ 6 318 886€ 7 918 788€ 8 601 562€ 8 092 410€ 7 625 160€ 6 467 205€ 5 948 641€ 6 190 053€ 6 570 653€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 2 436€ 0€ 0€ 0€ 269 528€ 83 877€ 0€ 0€ 2 961€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 659€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
43 347€ -28 868€ 167 562€ 155 176€ -1 726 973€ -3 108€ 61 730€ 67 106€ -124 213€ -2 289€ 17 061€ 927 198€ 642 341€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
153 022 929€ 141 148 444€ 136 217 182€ 123 634 227€ 129 125 939€ 119 442 430€ 118 738 849€ 123 922 646€ 109 855 777€ 105 304 997€ 101 274 528€ 101 984 029€ 92 256 794€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
2 065€ 3 729€ 6 663€ 2 933€ 8 422€ 10 086€ 12 795€ 11 536€ 4 197€ 6 344€ 4 384€ 5 996€ 24 554€
40
602
Tržby z predaja služieb
14 961 426€ 14 231 546€ 13 069 718€ 7 705 533€ 9 655 022€ 7 822 008€ 7 570 588€ 7 153 126€ 7 591 398€ 5 737 867€ 4 978 481€ 5 616 149€ 6 070 083€
41
604
Tržby za predaný tovar
233€ 447€ 366€ 516€ 983€ 12 165€ 9 924€ 11 405€ 11 796€ 9 943€ 12 276€ 10 403€ 8 293€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
-302€ -407€ -977€ -1 221€ 4 211€ 3 107€ 861€ 2 886€ 3 292€ -774€ 22 175€ -1 430€ -1 299€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 171€ 177€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 915€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 37 216€ 167 406€ -8 689€ 20 789€ 214€ 1 745€ 886€ 1 604€ 5 214€ 293€ 0€ 99 777€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 27 439€ 2 537€ 2 549€ 0€ 84€ 95€ 802€ 50 054€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
973€ 971€ 1 823€ 1 404€ 1 161€ 1 412€ 1 423€ 560€ 786€ 0€ 0€
53
644
Úroky
178 795€ 0€ 0€ 2 800€ 14 348€ 13 425€ 11 578€ 11 786€ 2 983€ 2 283€ 5 868€ 14 932€ 6 520€
54
645
Kurzové zisky
482€ 2 334€ 1 287€ 3 935€ 886€ 2 394€ 11 495€ 4 960€ 29 775€ 932€ 11 092€ 11 955€ 21 632€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 127 460€ 2 629€ 4 872€ 16 090€ 16 090€ 16 090€ 13 846€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
44 589 590€ 74 305 502€ 76 294 163€ 75 288 764€ 83 219 881€ 82 570 237€ 80 982 203€ 78 275 542€ 75 183 154€ 71 127 615€ 71 322 661€ 72 373 844€ 73 917 339€
58
649
Iné ostatné výnosy
149 692€ 170 753€ 52 096€ 102 020€ 998 498€ 451 566€ 113 502€ 110 849€ 98 482€ 82 528€ 116 093€ 91 036€ 251 104€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 16 258€ 17 120€ 12 772€ 16 158€ 8 553€ 15 896€ 1 195 112€ 304 030€ 10 367€ 5 870€ 267 857€ 2 701€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
538 000€ 605 648€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 524 741€ 0€ 0€ 274 478€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 1 659€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
90 365 899€ 52 181 967€ 47 475 278€ 42 198 115€ 36 045 909€ 28 758 711€ 28 333 389€ 28 935 771€ 29 648 023€ 26 565 952€ 24 049 856€ 19 120 983€ 33 808 335€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
150 786 852€ 141 555 965€ 137 239 842€ 125 314 049€ 129 993 690€ 119 669 968€ 117 081 572€ 115 730 602€ 112 894 166€ 104 123 982€ 100 529 250€ 97 511 896€ 114 485 353€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-2 236 076€ 407 521€ 1 022 660€ 1 679 822€ 867 752€ 227 538€ -1 657 278€ -8 192 044€ 3 038 390€ -1 181 016€ -745 279€ -4 472 133€ 22 228 559€
76
591
Daň z príjmov
90 075€ 61 637€ 58 338€ 532€ 3 188€ 84 563€ 3 099€ 109 573€ 63 677€ 433€ 662€ 732€ 1 185€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-2 326 152€ 345 884€ 964 322€ 1 679 290€ 864 563€ 142 975€ -1 660 377€ -8 301 617€ 2 974 713€ -1 181 449€ -745 941€ -4 472 865€ 22 227 374€