Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Interpolis, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 284 230 € 5 806 059 € 3 958 800 € 1 711 754 € 1 479 031 € 1 346 066 € 31 290 € 33 213 € 33 235 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 918 343 € 5 544 404 € 1 798 749 € 1 630 912 € 1 467 209 € 1 261 595 € 33 194 € 33 194 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
-16 820 €
007
A.I.4
Goodwill
-16 820€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 918 343 € 5 544 404 € 1 798 749 € 1 630 912 € 1 467 209 € 1 278 415 €
012
A.II.1
Pozemky
583 088€ 583 088€ 583 088€ 583 088€ 583 088€ 583 088€
013
A.II.2
Stavby
665 327€ 665 327€ 665 327€ 665 327€ 665 327€ 665 327€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 600 748€ 4 179 469€ 550 334€ 382 497€ 218 794€ 30 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
69 180€ 116 520€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
33 194 € 33 194 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
33 194€ 33 194€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
355 645 € 246 011 € 2 139 278 € 80 783 € 11 822 € 84 471 € 31 290 € 19 € 41 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 613 € 8 386 € 16 335 € 4 785 € 5 709 € 40 404 € 31 154 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
100 € 775 € 436 € 405 € 1 851 € 40 083 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
100€ 775€ 436€ 405€ 1 851€ 40 083€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
321€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 513€ 7 611€ 15 899€ 1 240€ 718€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 140€ 3 140€ 31 154€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
345 032 € 237 625 € 2 122 943 € 75 998 € 6 113 € 44 067 € 136 € 19 € 41 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 102€ 2 140€ 2 167€ 731€ 473€ 1 704€ 102€ 1€ 41€
073
B.V.2.
Účty v bankách
342 930€ 235 485€ 2 120 776€ 75 267€ 5 640€ 42 363€ 34€ 18€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 242 € 15 644 € 20 773 € 59 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 242€ 15 644€ 20 773€ 59€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 284 230 € 5 806 059 € 3 958 800 € 1 711 754 € 1 479 031 € 1 346 066 € 31 290 € 33 213 € 33 235 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 458 999 € 5 187 430 € 3 885 093 € 750 223 € 795 677 € 797 383 € 29 700 € 32 363 € 33 018 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 793 142 € 1 793 142 € 1 793 142 € 834 200 € 834 200 € 800 000 € 34 200 € 34 200 € 34 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 793 142€ 1 793 142€ 1 793 142€ 834 200€ 834 200€ 800 000€ 34 200€ 34 200€ 34 200€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 106 858€ 3 606 858€ 2 206 858€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
94 € 94 € 94 € 94 € 94 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
94€ 94€ 94€ 94€ 94€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-212 664 € -115 001 € -84 072 € -38 617 € -2 711 € -4 500 € -1 836 € -1 183 € -982 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 789€ 1 789€ 1 789€ 1 789€ 1 789€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-214 453€ -116 790€ -85 861€ -40 406€ -4 500€ -4 500€ -1 836€ -1 183€ -982€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-228 431 € -97 663 € -30 929 € -45 454 € -35 906 € 1 883 € -2 664 € -654 € -200 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 825 231 € 618 629 € 73 707 € 961 531 € 683 354 € 548 683 € 1 590 € 850 € 217 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 587 638 € 903 421 € 512 668 € 534 221 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
4 587 638€ 903 288€ 512 589€ 534 200€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
133€ 79€ 21€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 237 593 € 618 629 € 73 707 € 56 823 € 63 248 € 14 462 € 1 590 € 850 € 210 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 237 593 € 618 629 € 73 712 € 5 € 57 183 € 8 392 € 250 € 190 € 130 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 237 593€ 618 629€ 73 712€ 5€ 57 183€ 8 392€ 250€ 190€ 130€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
51 696€ 860€ 380€ 180€ 80€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
643€ 634€ 2 420€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
403€ 397€ 1 313€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
76€ 1 034€ 1 477€ 960€ 480€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-5€ 4 000€ 4 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 287 € 1 286 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 287€ 1 286€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
106 152€