Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 123 758€ 5 984 715€ 2 274 078€ 4 461 909€ 6 195 353€ 3 984 103€ 4 729 501€ 3 095 773€ 2 746 952€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 169 991 € 5 990 374 € 2 286 886 € 4 463 919 € 6 198 250 € 3 990 746 € 4 752 137 € 3 097 660 € 2 747 782 € 133 770 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 093 444€ 5 954 222€ 2 234 964€ 4 347 298€ 5 999 102€ 3 927 598€ 4 451 748€ 3 060 294€ 2 740 814€ 114 037€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
5 900€
05
III.
Tržby z predaja služieb
30 314€ 30 493€ 31 619€ 114 611€ 196 251€ 56 505€ 277 753€ 35 479€ 6 138€ 19 733€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
44 575€ 833€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 658€ 5 659€ 14 403€ 2 010€ 2 064€ 6 643€ 22 636€ 1 887€ 830€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 676 187 € 5 767 719 € 2 237 100 € 4 355 941 € 6 111 904 € 3 906 201 € 4 655 287 € 3 078 369 € 2 726 976 € 124 097 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 346 654€ 5 487 586€ 2 047 602€ 4 050 931€ 5 667 363€ 3 680 346€ 4 183 618€ 2 889 312€ 2 594 866€ 108 191€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
64 055€ 59 291€ 35 972€ 38 066€ 64 257€ 25 234€ 21 434€ 20 033€ 22 705€ 5 744€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
184 059€ 148 623€ 86 745€ 172 706€ 295 075€ 146 470€ 387 027€ 127 833€ 75 339€ 10 103€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
53 980 € 44 824 € 43 664 € 45 944 € 52 337 € 36 447 € 33 846 € 34 449 € 27 782 €
16
E.1.
Mzdové náklady
35 915€ 31 488€ 25 513€ 32 977€ 35 062€ 25 972€ 24 018€ 24 635€ 20 177€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
12 586€ 11 032€ 8 934€ 11 527€ 11 779€ 8 411€ 8 394€ 8 610€ 7 048€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 479€ 2 304€ 9 217€ 1 440€ 5 496€ 2 064€ 1 434€ 1 204€ 557€
20
F.
Dane a poplatky
622€ 663€ 574€ 363€ 440€ 383€ 237€ 245€ 411€ 59€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 541€ 20 609€ 20 338€ 17 980€ 15 524€ 5 545€ 5 345€ 5 345€ 4 900€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 541€ 20 609€ 20 338€ 17 980€ 15 524€ 5 545€ 5 345€ 5 345€ 4 900€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 295€ -781€ -92€ 3 571€ 13 996€ 10 114€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 981€ 6 904€ 2 297€ 26 380€ 2 912€ 1 662€ 23 780€ 1 152€ 973€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
493 804 € 222 655 € 49 786 € 107 978 € 86 346 € 84 545 € 96 850 € 19 291 € 20 806 € 9 673 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
528 990 € 289 215 € 102 164 € 200 206 € 168 658 € 132 053 € 137 422 € 58 595 € 54 042 € 9 732 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 4 € 4 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 4 € 4 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 4€ 4€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 655 € 5 850 € 2 165 € 2 049 € 3 219 € 2 243 € 2 269 € 557 € 229 € 4 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
59 € 547 € 6 € 490 € 1 679 € 503 € 417 € 15 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
59€ 547€ 6€ 490€ 1 679€ 503€ 417€ 15€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 596€ 5 303€ 2 159€ 1 559€ 1 540€ 1 740€ 1 852€ 542€ 229€ 4€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 655 € -5 850 € -2 165 € -2 049 € -3 219 € -2 243 € -2 266 € -553 € -225 € -3 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
490 149 € 216 805 € 47 621 € 105 929 € 83 127 € 82 302 € 94 584 € 18 738 € 20 581 € 9 670 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
104 262 € 46 413 € 10 716 € 23 258 € 18 581 € 17 781 € 21 716 € 4 953 € 4 934 € 2 224 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
104 262€ 46 413€ 10 716€ 22 733€ 19 106€ 17 781€ 21 716€ 4 953€ 4 934€ 2 224€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
525€ -525€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
385 887 € 170 392 € 36 905 € 82 671 € 64 546 € 64 521 € 72 868 € 13 785 € 15 647 € 7 446 €