Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LESY SK, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
38 960 € 20 401 € 115 978 € 25 850 € 263 600 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
217€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
35 424€ 20 148€ 20 000€ 25 850€ 10 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
93 579€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 536€ 36€ 2 399€ 253 600€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
38 439 € 45 358 € 125 868 € 2 236 € 253 601 € 305 € 60 € 166 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
90€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
587€ 19 198€
11
C.
Služby
25 447€ 31 808€ 29 579€ 1 956€ 1€ 239€ 166€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
1 125€ 2 867€ 2 012€ 48€ 66€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 905€ 5 905€ 2 952€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
71 883€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 962€ 4 101€ 244€ 232€ 253 600€ 60€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
521 € -24 957 € -9 890 € 23 614 € 9 999 € -305 € -60 € -166 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
9 977 € -12 120 € -28 777 € 23 894 € 9 999 € -239 € -166 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
8 € 106 € 1 € 6 640 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
106€ 6 640€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
78 152 € 57 183 € 54 031 € 52 108 € 53 268 € 25 454 € 56 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
6 640€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
75 088€ 57 006€ 53 942€ 52 013€ 53 191€ 18 730€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 064€ 177€ 89€ 95€ 77€ 84€ 56€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-78 144 € -57 183 € -53 925 € -52 108 € -53 267 € -18 814 € -56 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-77 623 € -82 140 € -63 815 € -28 494 € -43 268 € -19 119 € -116 € -166 €
36
P.
Daň z príjmov
3 665€ 960€ 480€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-77 623 € -82 140 € -63 815 € -32 159 € -44 228 € -19 599 € -596 € -166 €