Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
21 330 343 € 28 984 650 € 41 669 € 44 283 € 853 € 21 165 € 12 000 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
21 315 247€ 28 983 700€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
25 833€ 17 083€ 21 165€ 12 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
27 200€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 096€ 950€ 15 836€ 853€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
21 419 471 € 28 930 227 € 1 138 € 14 757 € 21 681 € 205 € 62 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 041 498€ 28 869 768€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
248€ 416€ 84€
11
C.
Služby
138 789€ 36 049€ 849€ 2 306€ 2 681€ 121€ 62€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
1 941€ 13€ 108€ 135€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
26 590€ 12 236€ 18 359€ 2€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
23 665€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
210 653€ 732€ 41€ 107€ 90€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-89 128 € 54 423 € 40 531 € 29 526 € -20 157 € -20 828 € -26 585 € 20 960 € 11 938 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
134 960 € 77 883 € 24 736 € 14 777 € -3 097 € 20 960 € 11 938 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
792 € 1 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€
25
XI.
Kurzové zisky
792€ 1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
17 536 € 14 341 € 144 € 325 € 89 € 75 € 0 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
5 352€ 1 516€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 184€ 12 825€ 144€ 325€ 89€ 75€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-16 744 € -14 340 € -144 € -325 € -451 € -89 € -69 € -73 € 0 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-105 872 € 40 083 € 40 387 € 29 201 € -20 608 € -20 917 € -26 654 € 20 887 € 11 938 €
36
P.
Daň z príjmov
20 970€ 6 710€ 3 495€ 960€ 960€ 961€ 3 254€ 2 627€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-126 842 € 33 373 € 36 892 € 28 241 € -20 608 € -21 877 € -27 615 € 17 633 € 9 311 €