Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.04.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
19 331 025€ 19 076 710€ 14 455 784€ 17 759 936€ 16 994 671€ 15 868 099€ 14 219 853€ 7 490 909€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 208 150 € 20 054 921 € 14 685 655 € 17 217 748 € 17 021 833 € 15 932 866 € 14 277 191 € 7 499 974 € 4 844 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
15 479 082€ 14 946 208€ 9 156 958€ 10 895 006€ 12 159 181€ 12 283 009€ 11 690 382€ 5 979 127€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
812 210€ 729 133€ 716 118€ 747 155€ 623 599€ 503 115€ 416 389€ 220 080€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-484€ 3 121€ 1 151€ 2 222€ 301€ -2 706€ 8 633€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 040 700€ 3 401 369€ 3 862 434€ 4 470 934€ 3 395 071€ 2 456 092€ 1 674 086€ 976 684€ 846€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
876 642€ 975 090€ 948 994€ 1 102 431€ 843 681€ 693 356€ 487 701€ 324 083€ 3 998€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 593 608 € 19 026 866 € 14 034 861 € 16 252 245 € 16 632 467 € 15 699 264 € 14 088 778 € 7 351 327 € 22 530 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 473 200€ 13 892 906€ 8 371 158€ 9 868 297€ 11 268 137€ 11 404 764€ 11 007 345€ 5 437 938€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
185 100€ 144 414€ 149 456€ 146 971€ 133 291€ 153 389€ 120 811€ 153 260€ 642€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
1 169 878€ 1 084 654€ 1 059 845€ 1 210 468€ 954 209€ 912 268€ 765 139€ 529 792€ 5 504€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 210 807 € 1 093 861 € 1 054 004 € 1 130 329 € 1 096 332 € 968 004 € 798 699 € 439 549 € 13 128 €
16
E.1.
Mzdové náklady
857 017€ 777 516€ 756 726€ 800 543€ 780 069€ 691 991€ 567 998€ 310 057€ 9 336€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
302 183€ 272 827€ 249 891€ 285 624€ 274 065€ 242 463€ 198 483€ 106 240€ 3 286€
19
E.4.
Sociálne náklady
51 607€ 43 518€ 47 387€ 44 162€ 42 198€ 33 550€ 32 218€ 23 252€ 506€
20
F.
Dane a poplatky
29 415€ 29 260€ 38 249€ 39 810€ 40 120€ 28 807€ 35 609€ 33 566€ 893€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
393 941€ 319 825€ 460 711€ 601 304€ 655 489€ 491 763€ 259 766€ 121 411€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
393 941€ 319 825€ 460 711€ 601 304€ 655 489€ 491 763€ 259 766€ 121 411€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 068 945€ 2 411 702€ 2 842 108€ 3 165 633€ 2 416 287€ 1 692 041€ 1 070 198€ 618 986€ 1 150€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 328€ 0€ -199€ 703€ 325€ 1 128€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
58 994€ 50 244€ 59 529€ 88 730€ 68 277€ 47 100€ 31 211€ 16 825€ 1 213€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
614 542 € 1 028 055 € 650 794 € 965 503 € 389 366 € 233 602 € 188 413 € 148 647 € -17 686 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
462 630 € 556 488 € 293 768 € 418 647 € 427 444 € 312 997 € 222 109 € 78 217 € -6 146 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
42 380 € 24 770 € 36 593 € 36 617 € 40 811 € 56 028 € 79 640 € 40 470 € 11 812 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
23 871 € 9 492 € 21 948 € 24 231 € 30 138 € 44 864 € 69 953 € 31 595 € 5 444 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 536€ 3 573€ 12 000€ 18 500€ 34 570€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
23 871€ 9 492€ 21 412€ 20 658€ 18 138€ 26 364€ 35 383€ 31 595€ 5 444€
52
O.
Kurzové straty
0€ 9€ 1€ 3€ 5€ 11€ 12€ 10€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 509€ 15 269€ 14 644€ 12 383€ 10 668€ 11 153€ 9 675€ 8 865€ 6 368€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-42 380 € -24 770 € -36 593 € -36 617 € -40 811 € -56 028 € -79 639 € -40 470 € -11 810 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
572 162 € 1 003 285 € 614 201 € 928 886 € 348 555 € 177 574 € 108 774 € 108 177 € -29 496 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
123 744 € 213 960 € 134 405 € 198 579 € 74 243 € 38 146 € 25 602 € 25 892 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
126 904€ 220 299€ 131 240€ 198 065€ 65 174€ 36 600€ 45 383€ 25 892€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 160€ -6 339€ 3 165€ 514€ 9 069€ 1 546€ -19 781€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
448 418 € 789 325 € 479 796 € 730 307 € 274 312 € 139 428 € 83 172 € 82 285 € -29 496 €