Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.02.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
230 530 € 183 181 € 192 817 € 180 339 € 221 519 € 198 273 € 72 800 € 27 141 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
11 415€ 13 431€ 7 750€ 8 949€ 8 603€ 445€ 3 150€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
218 812€ 169 750€ 162 037€ 171 390€ 212 916€ 179 825€ 69 543€ 27 141€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
23 030€ 33€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
303€ 17 970€ 107€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
235 170 € 179 130 € 222 386 € 179 140 € 216 222 € 196 506 € 63 537 € 23 909 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 014€ 9 544€ 7 574€ 6 981€ 7 896€ 53€ 1 856€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
97 940€ 66 534€ 102 183€ 84 700€ 132 982€ 130 739€ 25 166€ 5 067€
11
C.
Služby
42 507€ 30 321€ 29 199€ 28 703€ 30 722€ 23 073€ 16 016€ 7 073€
12
D.
Osobné náklady
65 003€ 53 642€ 44 352€ 46 582€ 38 128€ 37 233€ 19 347€ 11 414€
13
E.
Dane a poplatky
391€ 386€ 354€ 565€ 56€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 560€ 14 631€ 13 933€ 10 202€ 5 216€ 931€ 473€ 355€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22 304€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 755€ 4 072€ 2 487€ 1 407€ 1 222€ 4 477€ 679€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-4 640 € 4 051 € -29 569 € 1 199 € 5 297 € 1 767 € 9 263 € 3 232 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
78 766 € 76 782 € 30 831 € 59 955 € 49 919 € 26 405 € 29 655 € 15 001 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 119 € 1 317 € 507 € 294 € 181 € 123 € 84 € 429 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 771€ 1 045€ 262€ 54€
32
N.
Kurzové straty
27€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
321€ 272€ 245€ 240€ 181€ 123€ 84€ 429€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 119 € -1 317 € -507 € -294 € -181 € -123 € -84 € -429 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-7 759 € 2 734 € -30 076 € 905 € 5 116 € 1 644 € 9 179 € 2 803 €
36
P.
Daň z príjmov
437€ 260€ 1 075€ 1 484€ 2 155€ 617€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-7 759 € 2 297 € -30 076 € 645 € 4 041 € 160 € 7 024 € 2 186 €