Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TURAN TRADE s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.02.2015
31.12.2015
01
I.
Tržby z predaja tovaru
58 059 693€ 35 035 481€ 14 385 404€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
57 651 751€ 34 736 865€ 14 176 882€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
407 942 € 298 616 € 208 522 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
50 765 € 8 356 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
50 765€ 8 356€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
66 634 € 148 052 € 95 070 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 051€ 3 932€ 3 317€
10
B.2
Služby
65 583€ 144 120€ 91 753€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
392 073 € 158 920 € 113 452 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
11 636 € 10 140 € 15 045 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 593€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 006€
16
C.4
Sociálne náklady
37€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 812€ 798€ 1 638€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
47 409€ 17 709€ 71€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
335 840 € 131 869 € 99 974 €
39
N
Nákladové úroky
1€
40
XI.
Kurzové zisky
1 840€ 6€ 5€
41
O
Kurzové straty
60€ 107€ 43€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 087€ 9 749€ 8 414€ 59€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-10 307 € -9 850 € -8 453 € -59 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
325 533 € 122 019 € 91 521 € -59 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
79 255 € 29 343 € 19 423 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
79 255€ 29 343€ 19 423€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
246 278 € 92 676 € 72 098 € -480 € -59 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
325 533 € 122 019 € 91 521 € -59 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
246 278 € 92 676 € 72 098 € -480 € -59 €