Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TURAN TRADE s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
148 982 565€ 58 115 110€ 35 044 641€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
148 956 224 € 58 113 270 € 35 044 635 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
148 645 259€ 58 059 693€ 35 035 481€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
50 765€ 8 356€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
310 965€ 2 812€ 798€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
148 388 057 € 57 777 430 € 34 912 766 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
148 005 491€ 57 651 751€ 34 736 865€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 541€ 1 051€ 3 932€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
139 785€ 65 583€ 144 120€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
125 891 € 11 636 € 10 140 €
16
E.1.
Mzdové náklady
107 748€ 8 593€ 7 485€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
17 512€ 3 006€ 2 619€
19
E.4.
Sociálne náklady
631€ 37€ 36€
20
F.
Dane a poplatky
10€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
303€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
303€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
101 036€ 47 409€ 17 709€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
568 167 € 335 840 € 131 869 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
484 442 € 392 073 € 158 920 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
26 340 € 1 840 € 6 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
26 340€ 1 840€ 6€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
48 839 € 12 147 € 9 856 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
104 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
104€
52
O.
Kurzové straty
32 048€ 60€ 107€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 687€ 12 087€ 9 749€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-22 499 € -10 307 € -9 850 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
545 668 € 325 533 € 122 019 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
149 975 € 79 255 € 29 343 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
149 975€ 79 255€ 29 343€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
395 693 € 246 278 € 92 676 €