Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stardust Concepts s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 520€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
-35€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 555 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
58 350 € 49 140 € 37 068 € 19 870 € 5 722 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
58 350€ 49 140€ 37 068€ 19 870€ 5 722€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
66 947 € 48 993 € 24 198 € 7 629 € 1 422 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 475€ 10 749€ 944€ 2 690€ 665€
10
B.2
Služby
55 472€ 38 244€ 23 254€ 4 939€ 757€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-3 042 € 147 € 12 870 € 12 241 € 4 300 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
162 € 161 € 166 € 168 € 86 €
13
C.1
Mzdové náklady
124€ 64€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
43€ 22€
16
C.4
Sociálne náklady
1€
17
D
Dane a poplatky
108€ 110€ 3€ 418€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 000€ 1€ 37€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
727€ 1 215€ 10 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
961 € -1 339 € 2 702 € 12 110 € 3 796 €
39
N
Nákladové úroky
674€ 486€
41
O
Kurzové straty
4€ 1€ 2€ 166€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
177€ 361€ 7€ 39€ 26€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-855 € -848 € -9 € -205 € -26 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
106 € -2 187 € 2 693 € 11 905 € 3 770 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 844 € 2 619 € 829 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 844€ 2 619€ 829€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
106 € -2 187 € -151 € 9 286 € 2 941 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
106 € -2 187 € 2 693 € 11 905 € 3 770 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
106 € -2 187 € -151 € 9 286 € 2 941 €